Page 48

[TEVILA

Lastnosti mno`enja – nadaljevanje 91

Prazen zaboj je te`ak 1 kg. V zaboju je 29 kg jabolk. Koliko tehta 5 polnih zabojev jabolk? Ra~uni:

Odgovor: 92

Lizika stane 75 SIT, vre~ka bonbonov pa 125 SIT. Tja{a ima 1000 SIT. Ali ima dovolj denarja, da sebi in svojim trem prijateljicam kupi vsaki liziko in vre~ko bonbonov? Ra~uni:

Odgovor:

Vrstni red ra~unskih operacij 93

Izra~unaj {tevilske izraze. Pazi na vrstni red ra~unanja. 3·5+8= 45 : 9 – 4 = Mno`enje in deljenje imata prednost pred se{tevanjem in od{tevanjem.

21 + 9 : 3 = 47 – 35 + 5 · 6 : 2 =

46

DZ-01-Stevila.indd

({estin{tirideset)

46

18.6.2004, 15:07

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement