Page 36

[TEVILA

Se{tevamo pisno 59

Se{tej pisno.

3 2 5 + 2 2 2

60

1 0 8 + 2 1 1

5 6 + 1 4 1

5 2 1 + 1 1 3

Se{tej pisno.

Bodi pozoren na prenos.

2 0 5 + 3 4 6

1 0 3 4 + 5 6 7

8 5 0 + 2 0 3

2 0 9 +5 3 8

6 7 + 1 0 2 + 4 5 8

1 0 3 + 2 2 2 + 4 9 1

2 6 3 + 7 8 + 3 2 7

5 1 0 +1 0 9 +2 9 1

61

[tevilu 1237 pri{tej v obratnem vrstnem redu zapisano pripadajo~e {tevilo. Koliko dobi{?

62

Zapi{i vsa trimestna {tevila, ki jih lahko sestavi{ iz {tevk 2, 5 in 0. Vsa {tevila se{tej. [tevila:

34

DZ-01-Stevila.indd

Ra~un:

[tevilu 123 pripada v obratnem vrstnem redu zapisano {tevilo 321.

Ra~un:

({tiriintrideset)

34

18.6.2004, 15:06

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement