Page 31

49

[TEVILA

Od{tevamo na pamet s prehodom – nadaljevanje Najvi{ji slapovi na svetu merijo: Angel v Venezueli 979 m, Sutherland na Novi Zelandiji 580 m, Gavarnie v Franciji 422 m, Giessbach v [vici 604 m in Ribbon v ZDA 491 m. Razvrsti jih po njihovih vi{inah in izra~unaj, za koliko metrov se razlikujeta zaporedna slapova. Razlike:

Ra~uni:

Lastnosti od{tevanja 50

Izra~unaj ra~une in preveri rezultat z od{tevanjem na dva na~ina. Primer:

12 + 13 = 25

25 – 12 = 13

25 – 13 = 12

1. od{tevanje

2. od{tevanje

56 + 34 = 78 + 106 = 134 + 67 = 205 + 156 =

(devetindvajset)

DZ-01-Stevila.indd

29

18.6.2004, 15:06

29

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement