Page 24

[TEVILA

Se{tevamo brez prehoda – nadaljevanje 31

Marko je nekaj dni vadil preskakovanje kolebnice. V petek je pre{tel svoje preskoke in jih na{tel 120. V skakanju je napredoval in naredil vsak naslednji dan 20 preskokov ve~. Koliko preskokov je naredil v soboto? Ra~un: Odgovor: Koliko preskokov je naredil 5. dan po soboti? Ra~un: Odgovor:

32

^rt si je zamislil dve {tevili. ^e ju se{teje, dobi vsoto 550. ^e ve~jemu od teh {tevil odstrani ni~lo na mestu enic, dobi manj{e od teh {tevil. Kateri {tevili si je zamislil ^rt? Ra~uni:

Odgovor:

Od{tevamo brez prehoda 33

22

DZ-01-Stevila.indd

Izra~unaj. 500 – 300 =

670 – 30 =

850 – 550 =

519 – 8 =

700 – 500 =

768 – 56 =

580 – 70 =

126 – 4 =

548 – 322 =

200 – 200 =

230 – 30 =

876 – 543 =

(dvaindvajset)

22

18.6.2004, 15:06

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement