Page 151

Geometrija Kvader in kocka Geometrijska telesa in liki Daljica To~ka Poltrak in premica To~ka na premici Vzporedni premici

112 113 115 116 116 117 118

Pravokotni premici Pravokotnik in kvadrat Krog in kro`nica To~ke in polo`aj v mre`i Skladnost Simetrija

118 119 121 123 125 126

Celota in njeni deli Ulomki Od celote do njenih delov Od delov k celoti

128 131 133

Zbiramo in prikazujemo podatke Zbiranje podatkov Urejanje podatkov v seznam Figurni prikazi Stolpi~ni diagram Tortni prikazi

137 140 141 142 144

(sto devetin{tirideset)

DZ-06-ZakljucniDel.indd

149

18.6.2004, 15:09

149

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement