Page 15

4

5

[TEVILA

[tevila in ra~unske operacije Izra~unaj ra~une mno`enja. 5·6=

· 3 = 18

= 49

9·2=

· 4 = 32

= 40

4·9=

· 5 = 35

= 42

7·3=

· 2 = 16

= 24

Tadej je 64 igralnih kart razdelil med osem igralcev. Koliko kart je dobil vsak igralec? Ra~un: Odgovor:

6

Ma{a je polovico svojih bonbonov dala sestri. Ostalo ji je 7 bonbonov. Koliko bonbonov je imela Ma{a? Ra~un: Odgovor:

[tevila od tiso~ 7

Dopolni. enice E

(trinajst)

DZ-01-Stevila.indd

13

18.6.2004, 15:06

13

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement