Page 146

Stolpi~ni diagram - nadaljevanje 16

Sadjar Janez bo s stolpi~nim prikazom predstavil, koliko kilogramov hru{k, jabolk in pomaran~ je prodal lansko poletje. Kako lahko iz prikaza izra~unamo, koliko kilogramov sadja je Janez prodal lansko poletje? Podatki: Koliko stolpcev bo Janez narisal v prikaz? Prikaz: Kako bomo ugotovili, ~esa je prodal najmanj?

Katere koli~ine {e lahko primerjamo med seboj s pomo~jo prikaza?

Tortni prikazi 17

6 prijateljev vpra{aj, ali imajo raje ma~ka, psa ali ribo. Zapi{i njihove odgovore in nari{i tortni prikaz. Prikaz:

PODATKI

Podatki:

144

(sto {tiriin{tirideset)

DZ-05-Prikazi in Podatki.indd

144

18.6.2004, 15:09

Zamisli si podatke in nari{i Janezov prikaz.

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement