Page 145

Stolpi~ni diagram - nadaljevanje 14

[olarji so zbirali papir. Spodnji podatki prikazujejo, koliko so zbrali fantje in koliko dekleta 4. razredov na {oli. Nari{i stolpi~ni prikaz, ki bo prikazoval razliko med fanti in dekleti.

Razred 4.a 4.b 4.c

Fantje 45 kg 45 kg 20 kg

Iz ~asopisa izre`i in nalepi prikaz z vodoravnimi stolpci. Na njem obkro`i naslov in oznake stolpcev. Napi{i, kaj prikazuje.

PODATKI

15

Dekleta 50 kg 35 kg 25 kg

(sto triin{tirideset)

DZ-05-Prikazi in Podatki.indd

143

18.6.2004, 15:09

143

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement