Page 135

Od celote do njenih delov - nadaljevanje 14

Vpi{i znak < ali >. Pomagaj si z risbami. 1 od 6 muh 3

Pomagaj s skico `ivali, na primer takole:

3 muhe 1 od 2 komarjev 2

2 komarja

3 od 5 5

>

2

1 od 14 `ab 7

7 `ab 2 od 1 de`evnika 2

2 de`evnika

3 od 12 pajkov 4

4 pajki

2 od 6 ka~ 3

2 od 8 ka~ 4

2 od 4 kobilic 4

2 od 4 kobilic 2

3 od 9 mravelj 9

6 9

od 9 mravelj

Od delov k celoti Na tr`nici mama prebere cene zelenjave in sadja, ki ga potrebuje.

motovilec 300 SIT za 1 kg

Prosim, izra~unaj, koliko stane 1 kilogram teh stvari.

Ra~uni:

4 solata 200 SIT za 1 kg 2 1 kg korenje 100 SIT za 4 suhe slive 400 SIT za 1 kg 10

krompir

600 SIT za 5 kg

jabolka

4500 SIT za 15 kg

1 kg motovilca:

1 kg suhih sliv:

1 kg solate:

1 kg krompirja:

1 kg korenja:

1 kg jabolk: (sto triintrideset)

DZ-04-Deli Celote.indd

133

DELI CELOTE

15

18.6.2004, 15:09

133

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement