Page 133

Ulomki - nadaljevanje 8

Vsak ~etrti otrok na pla`i se `oga. Kolik{en del otrok se `oga? 1 otrok od 4 otrok na pla`i se `oga, to je

otrok.

Odgovor: 9

Kim med vo`njo proti mestu opazi tablo z razdaljami do parka, jezera in centra mesta. Kim ve, da park, jezero in center mesta le`ijo ob isti cesti. Kaj je bli`e jezeru, park ali center mesta? Pribli`no za koliko milj je bli`e jezeru? Ra~un:

V Ameriki razdalje merijo v milijah. Milja je malo ve~ kot 1 km in pol. Ulomke uporabljajo tudi na prometnih tablah.

Odgovor:

Od celote do njenih delov 10

Koliko je ena polovica od {estih knjig?

Predstavi na mre`i, zapi{i s {tevili in izra~unaj.

Odgovor: Koliko je tri petine od 10 predalov?

Odgovor: Koliko je {est devetin od 18 kvadratkov?

Nari{i trak 18 kvadratkov in jih {est devetin pobarvaj.

Odgovor:

(sto enaintrideset)

DZ-04-Deli Celote.indd

131

18.6.2004, 15:09

131

DELI CELOTE

Odgovor:

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement