Page 120

GEOMETRIJA

Vzporedni premici 17

Z geotrikotnikom nari{i dve vzporedni premici. Nato nari{i {e tri vzporedne premice z ravnilom in trikotnikom.

18

Ozna~i sliko, na kateri sta narisani vzporednici.

19

Na narisanih likih ozna~i vzporedne stranice.

Pobarvaj pare vzporednih stranic z isto barvo.

Pravokotni premici 20

118

DZ-03-Geometrija.indd

Z geotrikotnikom nari{i pravokotni premici in ju ozna~i.

(sto osemnajst)

118

18.6.2004, 15:08

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement