Page 116

Geometrijska telesa in liki - nadaljevanje 6

Poimenuj narisane like. Pod lik napi{i njegovo ime in izpolni tabelo.

[tevilo ogli{~

[tevilo stranic

[tevilo krivih robov

GEOMETRIJA

Lik

7

114

DZ-03-Geometrija.indd

Nari{i sliko s pomo~jo geometrijskih likov. Pomagaj si s {ablono. Nato sestavi tabelo in vanjo vpi{i, koliko posameznih likov si uporabil.

(sto {tirinajst)

114

18.6.2004, 15:08

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement