Page 113

Ra~unamo s ~asom - nadaljevanje

96

97

V Tokiu na Japonskem je ~as premaknjen za 8 ur naprej od na{ega. Koliko bo ura v Tokiu, ko bo pri nas ura 8.00, 12.00 ali 22.30? Ko bo pri nas ura 8.00, bo v Tokiu ura

.

Ko bo pri nas ura 12.00, bo v Tokiu ura

.

Ko bo pri nas ura 22.30, bo v Tokiu ura

.

MERJENJE

95

V Los Angelesu v ZDA je ~as premaknjen za 9 ur nazaj od na{ega. Koliko bo ura v Los Angelesu, ko bo pri nas ura 10.09, 00.00 in 22.30? Ko bo pri nas ura 10.09, bo v Los Angelesu ura

.

Ko bo pri nas ura 00.00, bo v Los Angelesu ura

.

Ko bo pri nas ura 22.30, bo v Los Angelesu ura

.

Izra~unaj: 3 min – 20 s + 6 min 15 s = 12 min + 2 h 3 min – 1 h 50 min = 14 h 46 min – 12 h 12 min + 17 min = 3 min · 3 + 2 h · 5 + 1 h 10 min =

98

Napi{i, koliko bo ura ob koncu dogodka. ^as ob za~etku

Dogodek

Trajanje:

^as ob koncu

6.30

vo`nja avtobusa

2 h 15 min

8.30

pouk

5 · 45 min + 35 min

11.45

hranjenje slona

25 min

8.12

spanje

10 h 28 min (sto enajst)

DZ-02-Merjenje.indd

111

18.6.2004, 15:08

111

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement