Page 109

^as – gledamo na uro - nadaljevanje 79

Tom je parkiral avto ob 13. uri. Na parkiri{~e se je vrnil pet minut ~ez dve. Ali je pla~al parkirnino za 1 uro ali za 2 uri? Ra~uni:

Nari{i si kazalca v uri ob za~etku in koncu dogodka.

Odgovor:

80

MERJENJE

Pretvarjamo ~asovne enote Pretvori v minute. Ra~uni:

2 uri 10 minut = 1 ura 55 minut = pol ure = 600 sekund = 81

^as vo`nje smu~arja na tekmovanju je bil 1.12.50. Pribli`no koliko sekund je to? Ra~un:

Zadnja {tevilka pomeni stotinke sekunde. Vsaka sekunda je razdeljena na 100 delov, stotink.

Odgovor: 82

Teta Magda hodi v planine in zapisuje ~as voĹžnje do vznoĹžja hriba in ~as hoje do cilja. Koliko ~asa je potrebovala, da je dosegla cilje na zadnjih petih pohodih? 2 h + 45 min = 2 h + 1 h 15 min = 38 min + 45 min =

Pretvori v minute, se{tej in zapi{i v urah in minutah.

25 min + 3 h 52 min =

(sto sedem)

DZ-02-Merjenje.indd

107

18.6.2004, 15:08

107

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement