Page 108

^as – gledamo na uro - nadaljevanje 75

Ozna~i, ali je trditev resni~na ali ne. Prav Narobe ^e moja ura malo zaostaja, pa tega ne vem, zamudim na zmenek.

MERJENJE

^e moja ura prehiteva, pa tega ne vem, pridem na zmenek prepozno. Moja ura prehiteva, ko ka`e 7.45, v resnici pa je ura 7.50. Moja ura zaostaja, ko ka`e 11.12, v resnici pa je ura 12.11. 76

Ali ve{, kaj pomeni poletni in zimski ~as? ^e ne ve{, povpra{aj star{e.

Napi{i dva razloga, zakaj misli{, da je premik z zimskega na poletni ~as koristen. 1. 2. 77

Koliko je ura po poletnem ~asu, ko bi bila po zimskem ~asu 9.00? Ura je

78

Koliko je ura po zimskem ~asu, ko bi bila po poletnem ~asu 6.30? Ura je

106

DZ-02-Merjenje.indd

(sto {est)

106

18.6.2004, 15:08

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement