Page 101

52

S pomo~jo star{ev poi{~i {tevec vode v va{i hi{i. ^e ni dostopen, si oglejte {tevec bencina na bencinski ~rpalki. Nari{i opazovani {tevec s ~im ve~ oznakami.

53

Oceni, koliko litrov zraka je v tvoji {olski torbi, ko je prazna. Pomagaj si tako, da si predstavlja{, koliko litrskih {katel mleka ali plastenk pija~e bi {lo vanjo.

Odgovor: Ocenjujem, da je v moji prazni {olski torbi 54

MERJENJE

Deciliter, liter in hektoliter - nadaljevanje

Nari{i skico svoje {olske torbe, polne plastenk ali {katel.

â„“ zraka.

Shrani plastenko od {ampona ali soka in iz nje izdelaj svojo menzuro. V prazno plastenko dolivaj po 1 dâ„“ vode in vsaki~ nari{i ~rtico, do kamor se`e voda. S svojo menzuro izmeri, koliko decilitrov vode gre

Nari{i svojo menzuro.

v jogurtov lon~ek: v kozarec za sok: v najmanj{i mamin lon~ek za kuhanje: (devetindevetdeset)

DZ-02-Merjenje.indd

99

18.6.2004, 15:08

99

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement