Page 100

Ra~unamo s te`o - nadaljevanje 50

Napi{i, katero enoto bi v pogovoru uporabila 1. `upana dveh mest, ko bi tarnala o preveliki porabi vode v mestih: 2. prodajalca bencina na ~rpalki, ko bi ra~unala dnevno prodajo bencina:

MERJENJE

3. raziskovalca novega zdravila, ko bi po kapljicah dodajala novo snov v zdravilno me{anico: 4. kmeta, ki bi se hvalila, katera krava da ve~ mleka na dan: Napi{i prvi stavek zadnjih dveh pogovorov

51

Nalij 1 â„“ vode v posodo z majhno odprtino in 1 â„“ vode v posodo z veliko odprtino. Obe posodi postavi za 3 dni na mesto, kjer ju ne bo nih~e premikal. Po 3 dneh z menzuro izmeri, koliko vode je ostalo v vsaki posodi, in zapi{i rezultat. Posoda z veliko odprtino je po 3 dneh vsebovala {e

vode.

Posoda z majhno odprtino je po 3 dneh vsebovala {e

vode.

Razlika, ki sem jo opazil:

98

DZ-02-Merjenje.indd

(osemindevetdeset)

98

18.6.2004, 15:08

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement