Page 46

iz zgodovine medicine

Prof. dr. Janko Sušnik (1927–2005) – utemeljitelj medicine dela pri Slovencih Življenje in delo

Zvonka Zupanič Slavec, Zdenko Šalda Prof. dr. Janko Sušnik velja za enega izmed pionirjev slovenske medicine dela, prometa in športa. Ob 1. Sušnikovih dnevih, ki so potekali v Termah Ptuj 7. in 8. junija 2013, je bilo predstavljeno njegovo življenje in delo. Rodil se je v Mariboru v meščanski družini, očetu humanistu, ki mu je približal ljubezen do knjige in spoštovanje do znanja. Leta druge svetovne vojne so sicer humanistično čutečega dijaka posedla v klopi medicinskega študija, saj je zdravniški poklic zagotavljal zanesljivejše preživetje. Strokovna pot je mladega zdravnika po dekretu pripeljala v železarske Ravne na Koroškem, kjer mu je delovno okolje določilo življenjsko pot. Z ustvarjalno domišljijo, izjemno voljo, delovno zagnanostjo in vero v svoje delo je skozi dolga desetletja trdega, a predanega dela postavil temelje ocenjevanju delovnih mest v številnih poklicih. Dobra opismenjenost mu je pomagala, da je velik del svojega raziskovalnega dela objavil v člankih, posameznih knjižicah, pa tudi znanstvenih monografijah. Njegovo pionirsko delo je postalo katekizem obravnave človeka na delovnem mestu.

kmetov na Suškem vrhu, uršljegorskem sosedu. Oče je bil pred drugo svetovno vojno profesor na klasični gimnaziji in znan mariborski kulturnik, po njej pa ustanovitelj ravenske gimnazije in študijske knjižnice.

V življenjepisu se Janko Sušnik spominja svojega lepega otroštva. Imel je tri brate: Frančka, Toneta in Matjaža. Še pred osnovno šolo se je učil francoščine in klavirja, otroško samozavest pa so pospeševala potovanja po svetu: v živalski vrt v Berlin, na pasijonske igre v Oberammergau ali k papežu Piju XI. v Rim, ki mu kot predšolski otrok ni hotel poljubiti prstana, pa ga je oče namesto njega dvakrat. Počitnice so preživeli vselej na Prevaljah, kjer je imela mama hišo. Tam so bili njihovi dedi in babice ter številni bratranci in sestrične, s katerimi se je igral.

Nenehno strokovno izpopolnjevanje je dr. Sušnika preko magisterija in doktorata ter številnih mednarodnih izobraževanj pripeljalo med univerzitetne učitelje. Kot redni profesor medicine dela je bil ne le učitelj študentom Medicinske fakultete v Ljubljani, ampak tudi Filozofske fakultete in Akademije za likovno umetnost Univerze v Ljubljani. Skozi njegove roke so šle številne generacije specializantov medicine dela, prometa in športa, ki se s spoštovanjem spominjajo izjemnega znanja in strokovne ter človeške širine svojega učitelja. Pomnijo pa ga tudi domačini na Koroškem, saj je svojemu kraju poklonil dve leposlovni deli, sebe in svoje pa v zrelih letih veselil s slikanjem, ki mu ni bilo namenjeno kot osnovni poklic, zato se je šele v pokoju vpisal na Akademijo za likovno umetnost. Častno in dostojanstveno so se Sušnikovi učenci oddolžili svojemu učitelju z vpeljavo stanovskih srečanj medicine dela, prometa in športa, poimenovanih po njem.

Življenje Janka Sušnika Za svoj sedemdeseti rojstni dan je Janko Sušnik napisal Kratek življenjepis. Iz njega izvemo, da se je rodil 13. maja 1927 v Smetanovi ulici 30 v Mariboru. Mati je bila iz rodu Plešivških, ki nosijo drugo ime Uršlje gore (Plešivec), oče pa je potomec 46

Revija ISIS - Avgust/september 2013

Prof. dr. Janko Sušnik, strokovnjak medicine dela, prometa in športa, v zrelih življenjskih letih (iz arhiva družine Sušnik).

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 8-9 | 1. avgust 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 8-9 | 1. avgust 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 8-9 | 1. avgust 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 8-9 | 1. avgust 2013

Advertisement