Page 9

Zbornica

»Zdravnik je dober človek, ki se spozna na medicino« Podelitev listine o opravljenem specialističnem izpitu Polona Lečnik Wallas

Zaključeno specialistično usposabljanje in doseženo znanje je prelomnica na poklicni poti vsakega zdravnika. V torek, 11. junija 2013, je Zdravniška zbornica Slovenije v Domus Medica organizirala podelitev listine o opravljenem specialističnem izpitu. Slovesnosti se je udeležilo preko 120 novih specialistov in njihovih svojcev, z glasbo pa nas je razveseljevala Manca Izmajlova.

Predsednik Zdravniške zbornice Slovenije prim. Andrej Možina, dr. med., je mladim specialistom čestital za doseženo bogato znanje ter za prejem licence za samostojno opravljanje poklica, ki na stežaj odpira vrata v samostojnost, lepote in tudi izzive sodobne medicine. Medicina po njegovem mnenju danes dela čudeže, od stvaritve življenja v laboratoriju do presaditev najpomembnejših organov, in na trenutke se zdi, kot da ni ovir za njen razvoj. Pa vendar obstaja »memento mori«, ki je še kako dana resničnost v realnem življenju, kajti zdravniki se soočajo z najtežjimi etični dilemami: kdaj položiti orožje in priznati poraz naravi.

Na koncu je izpostavil, da zdravnik ne sme nikoli pozabiti, da svoje življenje namenja človečnosti, da s svojimi ravnanji ne sme prizadeti ugleda svojega stanu in da naj svoje poslanstvo opravlja vestno in odgovorno, varuje vse skrivnosti, ki mu bodo zaupane, ter z vsemi svojimi močmi ohranja čast in plemenita izročila zdravniškega poklica. Zdravnik pri opravljanju svojih zdravniških dolžnosti ne dopušča nobenih razlik zaradi vere, nacionalnosti, rase, politične pripadnosti ali socialnega položaja. Spoštuje človeško življenje od spočetja dalje in svojega zdravniškega znanja niti pod grožnjo ne uporabi v nasprotju z zakoni človečnosti ter svojim učiteljem in kolegom izkazuje dolžno spoštovanje.

Predsednica Sveta za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije je dejala: »Dolgoletno izobraževanje, ki ga zahteva zdravniški poklic, se formalno konča s specialističnim izpitom. Zaradi dolgega izobraževanja in zahtevnega poklica se zdravniki razlikujemo od drugih ljudi. Kljub temu pa se moramo zavedati, da smo le ljudje, ki kot vsi drugi opravljamo svoj poklic in imamo ob tem spoštovanje do drugih poklicev in drugih zdravniških specialnosti.« Vse zbrane pa je prof. Beovićeva povabila, da kot bodoči mentorji sodelujejo z ZZS pri skupnem oblikovanju specializacij. Podelitev je zaključila z besedami: »Zdravniki smo izobraženci, razmišljajoči ljudje, ki poznamo svojo stroko, življenje v njegovih skrajnostih in s tem utrip družbe. Zato smo v svojem bistvu nedotakljivi za politične spremembe in krizne čase. Zdravniki smo strokovnjaki za svoja področja, predvsem pa Revija ISIS - Julij 2013

9

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement