Page 88

Zdr avniki v prostem času izobrazbe v njegovem razvoju odločno odvrnil: »Hvala bogu, samo tako sem to, kar sem. Nobena šola me ni skvarila, name vplivala ali me prekalupila«. Za tako stališče je potrebna ne samo samozavest, tudi prepričanost v pravilnost unikatnosti in skrajne izvirnosti svoje poti. Karel včasih daje vtis take odločne samozavesti, zvest sam sebi ne podlega primerjanjem in tekmovalnosti, trenutnim modnim tokovom, niti v svojem konceptu ne izpostavlja očitnega vzornika. Jih pa ima kar nekaj, od Picassa, Cezanna, Ernsta in še bi lahko naštevali. Ob posplošeni analitični klasifikaciji pa vseeno lahko slikarstvo Karla Hruze umestimo med dve zanj ključni področji: lirični abstraktni ekspresionizem oz. informel na oblikovni plati in simbolizem na vsebinski. Informel je oblika odgovora evropskih umetnikov po drugi svetovni vojni na prestane vojne grozote totalitarnih izbruhov na eni in na razvoj abstraktnega ekspresionizma v Ameriki na drugi strani, v svojem bistvu zanika vse zakone, uniformiranost in klišeje, usmeri pa se k spontani, izrazni kreaciji. Simbolizem pa se je pojavil stoletje prej kot reakcija na naturalizem, ob uporabi simbolov in stilističnih sredstev je želel razširiti izraznost duhovno zapletenega človeškega bistva. Vsemu temu se seveda Karel ne podreja, ampak išče oz. najde bližnjice in tako zadosti svoji spontani ekspresivnosti. Njegov opus lahko razporedimo v cikluse s skupnimi vsebinskimi rdečimi nitmi, ki dajo slutiti ozadje nastajanja. Veliko njegovih del nastaja na terenu, v likovnih delavnicah, kjer skupaj z ostalimi likovniki odkriva svetlobne impresije, medsebojno sinergijo z radoživo osebno komunikacijo, kar je povsem drugače od študioznega razglabljanja in čutnega razgaljanja v okolju domačega ateljeja. Iskrenost in samosvojost preveva prav vsa dela, nastala v zadnjih nekaj letih. Sem spadajo tudi grafične stvaritve manjših formatov, ki jih s podobno identiteto, a bolj poenostavljeno mimetiko odtiskuje kot dodatke svojemu likovnemu jagodnemu izboru.« Duo Osti jarej s pianistom Črtomirjem Kristanom in saksofonistom Vladom Strmškom je z zimzelenimi melodijami Black Orpheus, My Romance, Little on the Lonely Side, The nearness of you, Over the Rainbow pričaral toplino junijskega razpoloženja zbranih. Popevanje znanih stihov melodij, ki so se usedle v srca ljudi skozi desetletja poslušanja, so zasanjale zbrane, da je čas kar zastal in so se spomini vrnili na romantične poletne terase ob morju, kjer smo včasih po teh taktih plesali slow fox, blues in foxtrot… Ljubiteljska glasbenika, ki sta si nadela ime po najstarejšem znanem slovansko-beneškem pozdravu osti jarej – ostani mlad, zdrav, izvajata zimzelene melodije na način, da najprej zaigrata znano melodijo, ki jo poslušalci lahko prepoznajo. V srednjem delu isto skladbo po trenutnem navdihu in razpoloženju improvizirata, ob zaključku pa se spet vrneta na osnovni napev. Na ta način lahko že dolgo znano »vižo« osvežita in pomladita. V takem načinu igranja najdeta dovolj veselja in spodbud za nenehno izpopolnjevanje. Temu razpoloženju je dodala piko na i ljubiteljska pesnica Zmaga Donkov, ki je med drugimi predstavila svojo pesem Prijateljstvo. Donkova je otroška leta preživela v Idriji, srednjo šolo

88

Revija ISIS - Julij 2013

Slikar Karel Hruza se je zbranim zahvalil za vso podporo, od vodstva KUD-a, predsednice Zvonke Z. Slavec in vodje Likovne skupine Toneta Pačnika pa je prejel društveno priznanje. in Višjo šolo za medicinske sestre ter specializacijo za anestezijske sestre pa je končala v Ljubljani. Kot anestezijska medicinska sestra je ves čas do upokojitve delala na Ginekološki kliniki v Ljubljani. Leta 2004 je izdala pesniško zbirko V tolmunu časa. Njene pesmi so bile objavljene tudi v knjigi Ars medici in drugih glasilih, z branjem svojih pesmih pa nastopa tudi na različnih prireditvah. Prijateljstvo je večno mlada, neizpeta melodija, je glasba srca in pesem, ki jo poje duša, je zvok sprejetja in odmev ljubezni, je glas, ki navdihuje. Prijateljstvo je cvet, ki letnih časov ne pozna, je lepota, ki jo vidiš s srcem, je dehtenje domišljije in cvetoči travnik blagoslova, je vonj zavetja.

Prijateljstvo je roka, ki k drugim se izteza, je objem miline in sij svetosti, je dotik, ki zdravi rane in radodarnost, ki prinaša sonce, je razprta dlan dobrote.

Prijateljstvo je odsev nas samih, in žareča moč življenja, je prhutanje angelov in skrivnost obilja,

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement