Page 69

Medicina leto. Govorilo se bo o specializaciji v manj razvitih državah članicah ENTOG in, kar je pri nas trenutno najbolj aktualno, o koordiniranju (števila) specializantov od samega razpisa za specializacijo do zagotovitve zaposlitve po specialističnem izpitu. Izmenjava in srečanje ENTOG bo naslednje leto v Glasgowu. Specializantke in specializanti ginekologije in porodništva,

vabljeni! O dogodku boste ob pravem času lahko prebrali na strani SATOG oziroma boste obveščeni preko elektronske pošte. E-naslov: markoculetto@gmail.com

Obisk največje klinike za zdravljenje neplodnosti v Belgiji Uršula Reš Muravec, Sara Korošec

Od 24. do 26. aprila 2013 je potekalo na največji kliniki za zdravljenje neplodnosti v Belgiji, na Free Brussels University, delovno srečanje o klinično pomembnih spoznanjih za stimulacijo jajčnikov v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Ožje teme na srečanju so bile: stimulacija z antagonisti, preprečevanje ovarijskega hiperstimulacijskega sindroma (OHSS), protokoli za primere slabe odzivnosti na stimulacijo in nekaj malega o in vitro zorenju jajčnih celic. Belgija ima okoli 10 milijonov prebivalcev in letno izpelje 16.000 postopkov OBMP, kar je zelo primerljivo s Slovenijo. V Sloveniji smo v letu 2012 v vseh treh centrih opravili 3.323 postopkov OBMP (vir: ZZZS, Nedelo, 31. 3. 2013), in sicer: v IVF-centru v Ljubljani 1.464, v IVF-centru Maribor 993 in v IVF-centru Postojna 866. Free Brussels University je največji belgijski center za zdravljenje neplodnosti, kjer opravijo več kot 4.000 postopkov OBMP na leto. Center je znan po številnih raziskavah, publikacijah in citiranosti v svetovnem merilu in prispeva k usmeritvam pri razvoju na področju optimizacije protokolov za zdravljenje neplodnosti. Ker je center, ki smo si ga tudi pobliže ogledali v živo, zelo velik, vse poteka po točno določenih standardih in dela so porazdeljena na celoten tim, ki šteje kar 150 ljudi. Uvodno predavanje je imel dr. Humaidan iz Danske, ki je v zadnjih letih delal v Belgiji in je veliko objavljal na temo antagonisti in preprečevanje OHSS. Delež antagonistov pri postopkih OBMP narašča, vendar so agonisti zaenkrat še vedno najbolj uporabljana zdravila na svetu, verjetno zaradi dolgoletnih dobrih izkušenj in cene. Uspešnost zdravljenja neplodnosti z agonisti in antagonisti pa je primerljiva. Antagonisti

imajo nekatere prednosti pred agonisti, še posebej v primerih, kjer pričakujemo prekomerno reakcijo na stimulacijo ovulacije. Med bolnicami so za prekomerno reakcijo na gonadotropine bolj rizične tiste z ultrazvočno sliko policističnih jajčnikov z velikim številom antralnih foliklov in tiste z visokimi vrednostmi antimullerjevega hormona (AMH). Pri teh je najbolj primeren protokol stimulacije: antagonisti in gonadotropini, če pa se ob stimulaciji v sredini ciklusa opazi prekomerno reakcijo, se za sproženje ovulacije (»triggering of ovulation«) uporablja namesto hCG-ja agonist, npr. triptorelin 0,2 mg, po isti časovni shemi. Na ta način se zmanjša verjetnost za OHSS za 39 odstotkov, če pa se zarodke zamrzne za drugi ciklus, verjetnost za OHSS pade na 0 odstotkov. OHSS je stranski učinek stimulacije za bolnico in v hudih primerih celo ogrozi življenje, zato je ugotavljanje dejavnikov tveganja in preprečevanje nastanka le-tega zelo pomembno. S tem protokolom (»agonist triggering«) so bile ugotovljene nižje uspešnosti zanositve, za 7 odstotkov, z dodatkom hCG kasneje v lutealni fazi so dosegli višje stopnje nosečnosti, primerljive s klasično stop injekcijo s hCG. Tak protokol se priporoča tudi za darovalke jajčnih celic,

Ogled sodobno opremljenega IVF-laboratorija na Free Brussels University. Revija ISIS - Julij 2013

69

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement