Page 52

Zanimivo

Zdravniški tim ob bolniku: internist in kirurg imata pri delu z bolnikom vedno ob strani prežečo neljubo spremljevalko – smrt (iz zbornika Poslanstvo slovenskega zdravnika).

zaradi borbe za narodne pravice konfinirali na otok Lipari. Sardoč je bil med vodilnimi člani ilegalne slovenske organizacije TIGR (poimenovane po začetnicah Trst, Istra, Gorica, Reka), ki se je bojevala proti fašizmu na Primorskem in v Istri. Ker je tudi dr. Hlavaty zastopal ista stališča kot dr. Sardoč, mu je prav tako začela groziti konfinacija in se je zato leta 1931 preselil v Ljubljano. Zaposlil se je na stomatološkem oddelku bolniške blagajne (današnji Zavod za zdravstveno zavarovanje) in imel tudi zasebno ordinacijo na današnji Cankarjevi ulici nad znano restavracijo Daj-dam. Ob zobozdravniškem delu je v Hlavatyju naprej živela njegova ljubezen do likovnega izraza in je tudi v Ljubljani slikal. Četudi ni imel formalnih učiteljev, je te srečeval med svojimi pacienti; med njimi so bil slikarji Albert Sirk, Ivan Čargo, Fran Pavlovec, Rajko Slapernik, Ivan Vavpotič, Zoran Mušič in še kdo. Tako je postal slikarski samorastnik, katerega čopič so občasno usmerjali uveljavljeni mojstri likovne umetnosti, ki pa so imeli pred sabo talentiranega in v slikarstvo zagledanega navdušenca.

Vojni čas je dr. Hlavaty ob svojem poklicu preživel v Ljubljani, po njej se je najprej preselil Trst, kjer je nadaljeval zobozdravstveno prakso, leta 1947 pa se je preselil v Koper in tam organiziral zdravstveno službo. Od leta 1951 do upokojitve leta 1976 je delal v zobozdravstveni ordinaciji v Opčinah pri Trstu. Umrl je leta 1982 v Ljubljani, kjer je tudi pokopan.

Zdravnik – učitelj novih rodov zdravnikov, poučuje ob bolniku (iz zbornika Poslanstvo slovenskega zdravnika).

Medicus se sprošča: po napornem delu zdravnik neredko išče odlaganje bremen v umetnosti (iz zbornika Poslanstvo slovenskega zdravnika). 52

Revija ISIS - Julij 2013

Že v ljubljanskem študijskem obdobju je Robert Hlavaty pripravljal ilustracije za razne časnike, predvsem za časopis Jutro. V ljubljanskem obdobju in med drugo svetovno vojno je npr. odhajal do fužinskega gradu ali na nabrežje Ljubljanice in tam slikal. Navdiha mu ni nikoli primanjkovalo.

Dr. Robert Hlavaty je bil sicer dober zobozdravnik, a v spominu naroda bo ostal predvsem kot odličen akvarelist in duhovit zdravniški karikaturist. Ob njegovi 80-letnici je izšla monografija o njem in njegovem likovnem ustvarjanju. Milko Rener je v uvodu zapisal: »Po starosti je danes dr. Robert Hlavaty nestor slovenskih slikarjev na Tržaškem. Če merimo njegovo ustvarjalno pot, bomo ugotovili, da spada pravzaprav k slikarski generaciji, ki je začela nastopati po drugi svetovni vojni. To pa ni edini ´anahronizem´ na njegovi življenjski poti: Hlavaty je namreč edinstven primer samorastnika in samouka, saj ni niti prestopil praga umetnostne obrtne šole, kaj šele akademije! Kot zdravnik po poklicu pa se po drugi strani v ustvarjalnem pogledu ni mogel pretvarjati v naivca!« Hlavatyjevi akvareli in tempera risbe so navdahnjeni z okoljem, v katerem je živel, kamor je odhajal na počitnice in ga predvsem občudoval. Ker je imel več časa med počitnicami, so na slikah pogosto prikazani

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement