Page 45

Intervju

FST – »Forward Surgical Team«. bilo zanimivo doživljati vojake glede na nacionalno pripadnost. Razlike so bile vsaj tolikšne kot pri hrani. Italijanske častnike sem zjutraj videval v belih kopalnih plaščih z bazenskimi natikači, namazane z briljantino in odišavljene, imeli so najboljšo kavo v bazi. Nemški vojaki so bili povsod strogi, uglajeni in resni, ameriški so bili »ameriški«, odločali so o vsem, afganistanski vojaki pa popolnoma neorganizirani. Na vse povedano smo lahko zelo ponosni na naše fante.

Zaradi nujne subordinacije v vojski je čin (šarža) pomembna reč. Vaš čin je bil menda »VVU II. stopnje«, očitno nekakšna trapasta skovanka slovenske vojaške birokracije. Ste zaradi tega imeli v stikih z vojaki drugih držav kake težave? Na uniformi imam oznako VVU XIII, kar pomeni višji vojaški uslužbenec 13. razreda (od petnajstih). Ta razred nekako ustreza činu podpolkovnika. Še več zmede je bilo na prvi misiji v Bosni, ko sem nosil srebrn čin majorja, vojaško izobraženi oficirji so imeli zlate oznake za čine. Vojaki drugih držav res s težavo razumejo pomen naših oznak, vendar jih ne zanimajo preveč. Kirurgu ponavadi v vojski pripada čin podpolkovnika ali polkovnika. Najbolj se dokažeš z delom in z delom pridobiš spoštovanje. Naslavljali pa so me z »Doc«, povsod sem imel odlične odnose. Eden izmed ameriških vojakov, mislim, da je bil stotnik po činu, mi je povedal, da so ga ob obisku baze na severnem delu Afganistana vprašali, ali dela s Slovenci, ki imajo zraven tistega kirurga. Zame je bila to dobra referenca.

Kateri so bili značilni kirurški oz. nekirurški posegi, ki ste jih opravili Vi pri vojaških osebah ter pri afganistanskih civilistih? V svoji, pa tudi v drugih vojaških bazah. Značilne vojnokirurške so oskrbe raztrganin udov s pridruženimi opeklinami. Pogoste so strelne poškodbe udov in tope poškodbe (blast poškodbe) prsnega koša in trebuha. Pri vojnih poškodbah smo izvajali izključno kirurgijo nadzorovane škode – »Damage control surgery«, pri civilistih pa smo opravljali tudi

Improvizirana ambulanta. povsem elektivne operacije, najpogosteje smo operirali ingvinalne kile. Naša bolnišnica je bila t. i. FST – »Forward Surgical Team«, namenjena ranjenim na prvi bojni liniji. Pomembna je dinamika, hitra in učinkovita oskrba, stabilizacija in čimprejšnja evakuacija. Operirance, ne glede na vrsto poškodbe, moraš odpustiti znotraj 24 ur, seveda v stabilnem stanju. Vedno je možnost, da bolnišnica prejme več novih ranjencev z bojišča. Posebnost je bila afganistanska vojaška bolnišnica, kjer sem operiral več poškodovanih otrok. Domači afganistanski kirurgi niso imeli izkušenj z otroško kirurgijo.

Kakšen je delovnik zdravnika v bazi oz. delo zdravnika v »vojaških dejavnostih«? Kakšno je razmerje med obema tipoma in kakšna je stopnja varnosti oz. nevarnosti? Vključite tudi svoje delo pri evakuaciji ranjencev s helikopterjem v vojnih razmerah. Poleg vloge kirurga sem bil na misiji tudi poveljnik medicinskega voda in zato vsakodnevno sodeloval pri načrtovanju vojaških nalog in analizi opravljenih vojaških nalog. Kirurg je v bazi zelo pomemben, sodeluje praktično na vseh ravneh. Seznanjen mora biti s tveganji delovnega dne in pripraviti enoto za vse naloge. Sodeluje pri načrtovanju premikov, spremlja zdravstveno stanje pripadnikov kontingenta, vodi dokumentacijo in poroča o delu enote. Kot že rečeno, si na vojaški misiji najprej vojak, morda poveljnik in nato zdravnik kirurg.

Posebna naloga je izobraževati soborce iz poglavij prve pomoči. Povedati moram, da tako motivirane učence težko najdeš. Vsi se namreč zavedajo, da jim bo znanje ustavljanja krvavitve, vzpostavitve dihalne poti in drenaže prsnega koša lahko rešilo življenje in jih vrnilo k njihovim družinam. Na trenutke so bili naši vojaki celo preveč zagreti, hoteli so namreč drug na drugem prizkusiti naučeno. Tudi reševanje s helikopterjem je del nalog vojnega kirurga, poznati mora sporočanje koordinat in poseben jezik poročanja pilotom. Celoten kontingent pozna tehnike vkrcavanja z ranjenci. Vse to smo redno vadili.

Revija ISIS - Julij 2013

45

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement