Page 4

Uvodnik Domus Medica vse bolj živi v pravem pomenu besede, vse več je strokovnih srečanj, kulturnih prireditev. Sestanki o perečih problemih zdravništva so argumentirani, redko vroči, nikoli žaljivi. Tudi Skupščina deluje stanu primerno in argumentirano in predvsem ni zaznati delitev in razprtij. To ohrabruje in vzbuja optimizem za nadaljnje delo. Nadzorni odbor je prevzel naloge in skupaj z IO rešuje tudi spornost pogodb, poslovanja, odpravnin, prijav bivšega sekretarja s posnetki in ovajanji kolegic in kolegov ter podobnih peripetij. Te zgodbe ne razveseljujejo, v ozadju je lakomnost, nagajivost in nespoštovanje do člansko zbranega denarja. Pogrešam več pomoči in pripravljenosti pri skrbnem ravnanju s članskim denarjem na vseh ravneh zborničnega ustroja. Premalo je zavedanja, da gremo tudi zdravniki v precej negotovo gospodarsko preizkušnjo, da o nepredvidljivem statusu ZZS niti ne govorim. V koalicijskem usklajevanju je osnutek Zakona o zdravstveni dejavnosti, pri katerem zdravniške organizacije nismo sodelovale, čeprav smo večkrat izrazili to željo. Z ozirom na korektne odnose z ministrom za zdravje smo pričakovali, da bomo povabljeni k sodelovanju, in tudi sicer je bila to običajna praksa. Kakorkoli že gledamo na to dejanje, zakon nam je bil posredovan v zadnjem trenutku pred koalicijskim usklajevanjem in do njega se je bilo treba opredeliti v nekaj dneh. Iz kratkega sestanka ministra s predsedniki zdravniških organizacij, ki je potekal v dokaj nekonstruktivnem ozračju, si je vsakdo ustvaril svojo sliko o ciljih in namenih tega dokumenta.

• Predsedniki zdravniških organizacij zagovarjamo stališče, da se reformna zakonodaja sprejema v paketu in ne intervalno. Medsebojna odvisnost Zakona o

4

Revija ISIS - Julij 2013

zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, Zakona o pacientovih pravicah in Zakona o zdravniški službi je zelo velika.

• Avtonomija nosilca medicinske stroke v okviru SZD je v celoti spregledana. • Zakon o zdravstveni dejavnosti ne prinaša dodane vrednosti, razen v poglavju z možnostmi organiziranja zdravstvenih zavodov. Dosedanjemu javnemu zavodu se kot možnost dodaja javno podjetje s poslovno avtonomijo in izstopom zdravnikov iz javnega sektorja. • V veliki meri izloči pomembne člene Zakona o zdravniški službi in posega v strokovni nadzor, specializacije, register, obvezno članstvo itd. Vse to razumemo kot odpravo specialne ureditve zdravniške službe v Zakonu o zdravniški službi in s tem konec koncepta zdravnika kot nosilca zdravstvene dejavnosti. • V veliki meri zaostruje pogoje in merila za razvoj koncesionarstva.

• Uvaja prostovoljno članstvo v Zdravniški zbornici in odvzema pooblastila na področju registra, strokovnega nadzora in načrtovanja specializacij.

Drage kolegice in kolegi, pred nami bo dolgo vroče poletje. Ob izidu revije Isis bo verjetno že znano, ali gre omenjeni zakon v javno razpravo. Od tu dalje tudi mi začnemo široko polemiko o zakonu in tudi sicer o vlogi in pomenu ZZS v razmerah, ki spominjajo na neke pretekle čase. Lepe počitnice vam želim Andrej Možina

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement