Page 33

Forum vase, ki jih je sprožilo njegovo nezaupanje vanj, se bo njun odnos zelo zrahljal ali celo prekinil.

Izkušnje kažejo, da prične vsak kronični bolnik prej ali slej iskati nove rešitve svojih kroničnih zdravstvenih problemov. Zelo pogosto se zateče po dodatna mnenja k zdravilcem ali pa drugim zdravnikom. Včasih, ne pa vedno, terapevta obvesti o svojih konzultacijah. Zdravniki smo, kot moram ugotoviti, samoljubni, kar samo po sebi ni narobe. Samoljubnost namreč potrebujemo, ker nam do določene mere pomaga ublažiti stresnost našega dela. Hranimo jo s pohvalami svojega dela in napredovanji po hierarhični lestvici.

Občasno pa jo bolj ali manj zavestno povzdigujemo tudi z našim odnosom do drugih kolegov. Bolnike, ki jih obravnavamo, namreč nemalokrat obremenimo z dvomi o pravilnosti njihovih predhodnih zdravniških obravnav. Trenutno seveda s takšnim ravnanjem pridobimo prednost v očeh bolnika pred drugimi, kar nam godi.

Poglejmo primer: Kronični bolnik, ki ga je vrsto let obravnaval zdravnik xy, zaide k vam po drugo mnenje, kar vsakemu od nas laska. V svojem mnenju zapišete, da mislite, da mu je bilo vrsto let spregledano »pravo« bolezensko stanje, ter mu priporočite kompleksno diagnostično obravnavo ter bolnika vrnete s svojim mnenjem k predhodnemu zdravniku xy.

S svojim odkritjem ste nedvomno pridobili prednost v bolnikovih očeh pred kolegom xy, kar godi vašemu samoljubju. Prizadeli pa ste samoljubje zdravnika xy, kar je bolnik seveda zaznal. Odnos zdravnika xy z bolnikom je postal obremenjen z bolnikovim nezaupanjem in zdravnikovim prizadetim samoljubjem. Slednji se je namreč tudi ovedel, da je bolnik že pred opravljeno konzultacijo začel dvomiti vanj in je podano mnenje seveda utrdilo upravičenost njegovih dvomov. Tudi če bi se izkazalo, da je bila dotedanja pot vodenja bolnika pravilna, odnos zdravnika xy s tem bolnikom ne bo več čisto takšen, kot je bil. Če bi oba zdravnika najprej strokovno med seboj razčistila dileme ter šele nato bolnika seznanila z zaključki ugotovitev, kronični bolnik gotovo ne bi ničesar izgubil ter bi morda ostal dotedanji zdravniški odnos neokrnjen. Žrtvovan bi bil le trenutek potešenega samoljubja enega od njiju.

Problematika zdravniške komunikacije z bolnikom obsega tudi problematiko odnosa med nami samimi! O le-tej malokrat razpravljamo in premalokrat tudi o našem zdravniškem samoljubju ter praktičnih koristih, ki jih imajo bolniki zaradi njega. E-naslov: zlata.remskar@evj-kabel.net

Odprto pismo predsednikom zdravniških organizacij in uredništvu revije Isis Spoštovani predsedniki zdravniških organizacij, spoštovano uredništvo revije Isis, majska številka revije Isis me je neprijetno presenetila zaradi dopisa predsednikov zdravniških organizacij, v katerem se v imenu vseh slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov opredeljujejo do dela slovenskih novinarjev in se posebej opravičujejo novinarki Diani Zajec. Spoštovane predsednike zdravniških organizacij in spoštovano uredništvo bi želel opozoriti, da so s tem prišli v navzkriž z etičnimi in demokratičnimi standardi, ki naj bi veljali v naši družbi. Javna pisma, ki jih vodje organizacij objavljajo v imenu vseh članov, ne da bi jih vprašali za mnenje, pripadajo nekemu drugemu času in sistemu, vsekakor ne demokratičnemu. Spoštovani predsedniki imajo

vso pravico, da se podpišejo pod kakršno koli besedilo kot posamezniki. Toda: spoštovani predsedniki imajo dolžnost, da premislijo, ali se lahko pod kakršno koli besedilo podpišejo kot javni funkcionarji. In predvsem: spoštovani predsedniki nimajo nikakršne pravice, da »v imenu vseh zdravnikov in zobozdravnikov« podpisujejo besedila s stališči, ki v resnici izražajo samo njihovo lastno mnenje. Osebno se s stališči, ki naj bi uniformno veljala za vse zdravnike in zobozdravnike, ne strinjam, zato jemljem dopis kot zlorabo svojega imena. Moje mnenje je, da so »izvrstno poznavanje zdravstva, etični standardi in odsotnost senzacionalizma«, ki jih pripisujete slovenskim novinarjem s področja zdravstva, posebej Diani Zajec, resnično nujne lastnosti objektivnega poročanja. Žal pa so te lastnosti v slovenskem novinarstvu na Revija ISIS - Julij 2013

33

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement