Page 3

Uvodnik

Karte so razkrite Drage kolegice in kolegi, podelili ste mi mandat za vodenje Zdravniške zbornice. Stanje v stanovski organizaciji, njena podoba v javnosti in nezadovoljstvo članstva ter vse bolj negotove družbene in gospodarske razmere so mi narekovali, naj se ne podajam v to areno. Razklanost zdravniških organizacij, nezmožnost izvolitve novega vodstva, podpora ostalih zdravniških organizacij in moje prepričanje, da je samoregulacija poklica za slovenske zdravnike koristna – vse to je prevladalo, da sem sprejel kandidaturo. Z jasno predvolilno obljubo, da bomo skozi argumentirano razpravo in referendum po odplačilu dolgov Domus Medica (julij 2014) slovenski zdravniki preverili naša gledanja na obvezno članstvo.

Kako razmišljam danes, po dobrih šestih mesecih na čelu te stanovske organizacije? Za mene je ključno sodelovanje med zdravniškimi organizacijam, ki je vzorno, lahko rečem prijateljsko. Težave in različna gledanja usklajujemo v dobro zdravništva in ta proces bo stalnica skozi daljše obdobje. Koordinacija zdravniških organizacij, ki jo sam imenujem Domus Medica, simbolizira enotnost zdravništva glede temeljnih vprašanj zdravniške avtonomije, samoregulacije pomembnejšega poklica v družbi in delovnopravnega položaja slehernega zdravnika v Sloveniji. Ta enotnost ni vsem všeč in smo morda tudi zato že soočeni s prvimi poskusi razdiranja in sprtja zdravništva. Obseg dela z javnimi pooblastili zaposluje hišo v večji meri, kot sem pričakoval, še posebej postopki v zvezi z razpisom specializacij in izbirnimi postopki. Tu bodo potrebne spremembe v smeri decentralizacije in večje vloge predstojnikov zavodov. Njim je treba zaupati izbor najboljših mladih zdravnikov, s katerimi bodo sodelovali desetletja in oblikovali podobo ustanove. Pooblastila imajo že v samem naslovu restriktivni značaj med članstvom, izvajanje je ujeto v zbirokratizirana in neživljenjska pravila Zakona o upravnem postopku in marsikdaj še dodatno povzroča vašo nejevoljo. Za ta opravila dobivamo javna sredstva v višini 480.000 evrov, po naših izračunih nas stanejo skoraj 800.000 evrov in razliko krijemo iz članskega denarja. Ne glede na težave potekajo

ti procesi korektno in s strani države nisem prejel v tem času nobene pritožbe (s strani članstva pa mnogo) na samo izvajanje. Ministrstvo bedi nad izvajanjem kot drugostopenjski pritožbeni organ in tako izvaja nadzorstveno nalogo. Proces je na visoki organizacijski in vsebinski ravni in pri izvajanju neposredno sodeluje več sto kolegic in kolegov, v širšem smislu z mentorji pa preko 1000. Kdor se bo razdiralno lotil posegov v to strukturo, bo imel velike težave pri ponovni vzpostavitvi utečenega procesa. In znanilec razgradnje je na vidiku.

Zbornica skozi vsa leta krmari med poskusi ukinitve obveznega članstva tako s strani politike kakor nas samih – zdravnikov. Ustavne presoje so pritrdile obveznemu članstvu, saj ZZS deluje v javnem interesu pri regulaciji zelo pomembnega poklica v državi. Mnenja bodo med članstvom zanesljivo deljena in vendar sem prepričan, da moramo iti skozi argumentiran dialog in sprejeti dokončno stališče. Nekoliko prej, kot je bilo načrtovano, a izziv s strani predlagatelja osnutka Zakona o zdravstveni dejavnosti je preprosto treba sprejeti. Če česa ne želim opravljati, je delo, ki ni v interesu zdravništva.

Foto Andrej Zore Revija ISIS - Julij 2013

3

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement