Page 24

Zdr avstvo

Ne samo oblika kumar in velikost steklenic olivnega olja, EU zanimajo tudi medicinski pripomočki! Generalna skupščina Sveta zobozdravnikov EU (CED), Dublin, 24. in 25. maj 2013 Matjaž Rode, Gordan Čok

Pravilo je, da država, ki je trenutna predsednica EU, tudi gosti generalno skupščino Sveta evropskih zobozdravnikov (CED), ki pri Evropski komisiji in v Evropskem parlamentu zastopa interese zobozdravnikov iz držav EU. Zato smo se delegati iz 26 držav EU (Romunija ne sodeluje) in opazovalci iz Švice, Norveške in Hrvaške letos zbrali v glavnem irskem mestu Dublinu. Naj to pot najino poročilo začneva pri točki dnevnega reda, ki je bila ne povsem upravičeno ena od zadnjih dvodnevnega intenzivnega srečanja, to je pri poročilu o položaju zobozdravstva v posameznih državah EU.

Na Slovaškem je politika pripravila predlog zakona, ki prepoveduje stavke zdravnikov in zobozdravnikov, saj jim mora v tem primeru zbornica odvzeti licenco! Madžari bodo zmanjšali število zaposlenih v zdravstvu in za zobozdravstvo namenjajo osem evrov na leto na zavarovanca!

V Nemčiji je za zobozdravstveno varstvo namenjenih letno tri milijarde evrov in na Norveškem je država namenila 50 odstotkov več sredstev za zobozdravstveno varstvo kot leta 2008. Zelo zanimivo je bilo poročanje finskih zobozdravnikov. Finski pacienti zelo radi hodijo k estonskim zobozdravnikom, ki so precej cenejši od finskih, doma pa dobijo povrnjene stroške zdravljenja in stomatoprotetične rehabilitacije, in to v višini vrednosti storitev po finskih tarifah!! Te pa so tudi dvakrat višje, kot so cene v Estoniji. Tak vzorec potovanj bo od leta 2014 gotovo vabljiv tudi za mnoge druge paciente iz držav EU, kjer so cene zobozdravniških storitev visoke.

Zasebna portugalska univerza Fernando Pessoa je na jugu Francije odprla fakultete za stomatologijo, farmacijo, dietetiko in še nekatere druge in nenadzorovano podeljuje diplome, ki so veljavne v EU. Za študij stomatologije plačajo študentje 9.500 evrov na leto, pri tem pa ima fakulteta nepreverjene programe in tudi nepreverjene učitelje! Prav ta univerza je skušala odpreti svoja vrata tudi v Italiji, kjer pa ji je pristojno italijansko sodišče to še pravočasno preprečilo. Mogoče pa poskusi tudi v Sloveniji!? Švicarji so povedali, da je izredno velik pritisk zobozdravnikov iz drugih držav EU, da bi se zaposlili v tej urejeni državi. Poročali so tudi, da je njihov parlament zavrnil zahtevo, da se zobozdravstvo umesti v njihov zavarovalniški sistem. 24

Revija ISIS - Julij 2013

Sicer pa se je generalna skupščina začela zelo slovesno. Delegate je nagovoril irski minister za zdravje in pohvalil proaktivno vlogo CED pri pripravi političnih odločitev s področja zdravstva in zobozdravstva v EU. Ponovno je poudaril, da je CED referenčno telo za Evropsko komisijo, da je Svet evropskih zobozdravnikov odigral pomembno vlogo pri dokončnem oblikovanju direktive, ki med drugim določa pristojnosti za izvajanje beljenja zob. Poudaril je, da tudi politiki EU vse bolj razumejo povezanost med splošnim in ustnim zdravjem, in na koncu tudi povedal, da bo prihodnje leto eden od poudarkov zdravstvene politike EU zgodnje odkrivanje nevarnih stanj v ustni votlini, ki lahko nezdravljena vodijo v razvoj ustnega raka. Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda, o katerih smo razpravljali in odločali zbrani delegati, naj navedeva le nekatere.

Resolucija o varnosti pacientov Varnost pacientov je pomemben politični projekt EU. Osnovno pravilo, kako doseči varnost zobozdravnikovega dela, je visoka kakovost in poznavanje načel dobre klinične prakse in upoštevanje strokovnih izhodišč.

CED zato v resoluciji predlaga resornim politikom v posameznih državah EU, da naredijo vse, kar je v njihovi pristojnosti, da omogočijo zobozdravnikom delati po teh načelih, saj samo tako lahko učinkovito zagotovijo varnost pacientov. Zobozdravnik namreč sploh ne bi smel delati v okoliščinah, ki onemogočajo kakovostno delo!! Zobozdravniki pa so dolžni, da se neprestano izobražujejo in delajo tudi v skladu z Etičnim kodeksom zobozdravnikov EU in zakonskimi določili, ki so v veljavi v lastni državi. Prav stalno strokovno izpopolnjevanje je ena od ključnih dolžnosti EU-zobozdravništva. Pomembno pri tem pa je, da je tako izpopolnjevanje vodeno nepristransko in pod nadzorom strokovnih združenj ali zbornic in da tega ne prevzamejo proizvajalci in prodajalci, kar se v nekaterih državah žal dogaja!

Pomemben dokument, ki smo ga delegati na tej skupščini tudi sprejeli, ima naslov: Boljše ustno zdravje za vse državljane EU. Dokument se navezuje na EU-strategijo zdravja 2008–13, kjer ustno zdravje ni posebej omenjeno. CED zato predlaga, da bi v strategijo vnesli tudi nekaj dodatnih določil:

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement