Page 23

Iz evrope

Bolniki verjamejo svojim zdravnikom Anketa z naslovom »Kako zmanjšati korupcijsko tveganje pri nabavi in predpisovanju zdravil«, narejena med 1.300 bolniki, je pokazala, da kar 79 odstotkov bolnikov zaupa svojim zdravnikom, da jim bodo predpisali najustreznejše zdravilo.

Da bi jih moral zdravnik obveščati o novih zdravilih in tistih, ki se pojavijo na trgu, jih je prepričanih 77,6 odstotka. Na vprašanje, zakaj se je zdravnik odločil, da predpiše določeno zdravilo, jih 40,2 odstotka meni, da je to najboljše za njihovo bolezen, takoj za tem (33,8 odstotka) pa naj bi bila po sredi povezava med zdravnikom in neko farmacevtsko družbo, medtem ko jih 12,1 odstotka verjame, da zdravnik izbere pač najcenejše zdravilo.

Večina (57,2 odstotka) meni, da so darila vseh vrst, ki jih dajejo zdravnikom farmacevtska podjetja, koruptivno dejanje in le 16,8 odstotka v tem ne vidi nič slabega. Tudi če bi šlo za denar, ki naj bi bil namenjen strokovnemu izpopolnjevanju, kongresom in seminarjem, jih 39,3 odstotka odklanja tak način in meni, da je to naloga javnega zdravstva. Vir: Liječničke Novine, april 2013 Boris Klun

E-naslov: boris.klun@gmail.com

Personalizirana medicina na Hrvaškem Hrvaška Akademija medicinskih znanosti in Akademija znanosti in umetnosti sta priredili simpozij z naslovom Personalizirana medicina na Hrvaškem. Razpravljalo se je o novem medicinskem modelu in napredku, ki ga ponuja uporaba genskih in drugih informacij, kar omogoča identifikacijo in odpravo osnovne narave bolezni, gensko in genomsko medicino, podaljšanje življenjske dobe in včasih nepričakovano ozdravljenje. Natančneje, individualizirana medicina, prikrojena za vsakega bolnika posebej.

Biobanka in molekularna biologija, proteomika, metabolična analiza in gensko testiranje omogočajo revolucionarni napredek. Cilji personalizirane medicine naj bi bili tudi preventiva in zgodnje odkrivanje bolezni, zgodnja morebitna intervencija in zmanjšanje stroškov zdravljenja. Vsaj slednje ni videti povsem verjetno. Vir: Liječničke Novine, april 2013 Boris Klun

E-naslov: boris.klun@gmail.com

Pilotiranje na e-Recept Hrvaška se intenzivno pripravlja na vstop v EU, tudi v zdravstvu. Velik sezonski turistični promet zahteva povsem nove rešitve. Tako se Hrvaška v kratkem vključuje v sezonski projekt Smart Open Services for European Patients, ki povezuje zdravstvene ustanove 23 držav, od tega 20 iz EU. Novi e-Recept, ki je že nekaj časa uveden, vendar je do sedaj služil le za izdajo zdravil in laboratorijskih preiskav, naj bi v bodoče omogočal mnogo več, med drugim tudi letalske prevoze, brez zapletenih postopkov. Vir: Liječničke Novine, april 2013 Boris Klun

E-naslov: boris.klun@gmail.com

Revija ISIS - Julij 2013

23

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement