Page 22

Iz evrope

Združljivost poklica in družine Zjutraj se zdravniški par z obema otrokoma odpelje v Klinični center. Preden se starša odpravita na delo na dveh različnih oddelkih oz. klinikah, oddata dve leti starega sina v jasli (Kinderkrippe) in tri in pol leta staro hčer v vrtec (Kindergarten). Med opoldanskim odmorom bo imel oče pol ure časa, da bo obiskal svojo hčer in morda bo z njo celo na kosilu. Ker ima nočno dežurstvo, bo mati zvečer sama otroke odpeljala domov. Da se to zgodi ob 17.00, ni nobena težava; če je treba, lahko otroci v teh otroških varstvenih ustanovah ostanejo tudi dlje.

Gre seveda le za idealen primer. Moral pa bi biti tudi vsakdanjik, če je združljivost poklica z družino nekaj resničnega. Očetje in matere, ki nočejo žrtvovati ne kariere ne družine – kot je bilo v preteklosti nekaj običajnega – si želijo prijaznih delodajalcev, ki upoštevajo želje te vrste. Napori v tej smeri so že vidni: jeseni prihodnjega leta bo Klinični center v Gradcu dobil otroško varstveno ustanovo za 193

otrok, po opisih v tisku imenovano »Mini-paradiž«. Cena: 8,4 mio. EUR.

Trenutno (smo v letu 2013) so možnosti te vrste še pičle in omejene: Deželne bolnišnice (Landeskrankenhaus, LKH) Leoben, Stolzalpe in Hartberh. V drugih ustanovah LKH morajo starši ukrepati na lastno pobudo. Tudi ni načrtov, da bi se v bližnji prihodnosti kaj spremenilo. V Štajerski zdravniški zbornici (Ärztekammer Steiermark) so pravkar ustanovili »nov« referat: Zdravniški poklic in družina (Arztberuf und Familie). Vir: AERZTE Steiermark, maj 2013 Prevod in priredba: Marjan Kordaš

E-naslov: marjan.kordas@mf.uni-lj.si

Rak na prostati diagnosticirati neinvazivno Medicinci v Gradcu so iznašli diagnostični postopek liquid biopsy. Tako jim je prvič uspelo raka na prostati diagnosticirati neinvazivno. To je uspelo interdisciplinarni raziskovalni skupini pod vodstvom prof. M. Speicherja in izr. prof. dr. J. Geigla, v okviru sodelovanja med Inštitutom za humano genetiko ter Kliničnim centrom (Universitätsklinikum) Hamburg-Eppendorf. Liquid biopsy je nov, neinvaziven diagnostični postopek za prepoznavanje recidivirajočega oz. metastazirajočega raka prostate. Metoda naj bi omogočila zgodnjo, ne predrago in nebolečo diagnozo tega razširjenega raka. Preiskava poda nadrobno gensko analizo, vključno podatke o genih, odgovornih za nastanek te bolezni. Genska analiza te vrste je bila dotlej možna le prek tkivne biopsije, kar pa je za paciente obremenjujoče in boleče.

V nasprotju s slednjim je za liquid biopsy potreben le vzorec krvi. Iz plazme se izolira in analizira dedna snov. Odmrle tumorske celice oddajajo svojo dedno snov v krvni obtok, z ustreznimi računalniškimi algoritmi pa je mogoče rekonstruirati tumorski genom in njegove značilnosti. Preiskavo je mogoče zlahka ponoviti ter tako zajeti spremembe genov, odgovornih za rakasto obolenje. Vse to omogoča ustrezno zdravljenje, še posebej pri agresivnih oblikah te bolezni. Za nadrobnosti glej: http://genomemedicine.com/content/5/4/30/ abstract Vir: AERZTE Steiermark, maj 2013 Prevod in priredba: Marjan Kordaš

E-naslov: marjan.kordas@mf.uni-lj.si

Nemčija: Zobozdravnik mora v zapor Zaradi preštevilnih ekstrakcij zob pri enem od svojih pacientov je deželno sodišče v Stendalu odločilo, da mora zobozdravnik, ki je to naredil, za štirinajst mesecev v zapor!

To odločitev je sodišče utemeljilo, da je dvainštiridesetletni zobozdravnik pacientu, ki je bil v popolni omami, odstranil enajst zob, čeprav se je prej s pacientom dogovoril, da mu jih bo odstranil le šest, in vsaj pet zob ne bi bilo treba odstraniti! 22

Revija ISIS - Julij 2013

Vir: Die Welt, 23. maj 2013 Matjaž Rode

E-naslov: matjaz.rode@siol.net

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement