Page 19

Aktualno

Jubilejnih 30 let Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani med slovenskimi osnovnošolci Tatjana Leskošek Denišlič

Pred 34 leti sem z idejo o izboljšanju ustne higiene – zobozdravstveni delavci se spominjamo, kako slaba je bila takrat – uspela prepričati vodstvo šole, na kateri sem pričela delati, in predpostavljene v enoti Zdravstvenega doma Ljubljana, da poskusimo s tekmovanjem, saj sem videla, kako radi in kako veliko osnovnošolci tekmujejo (Vesela šola, bralne značke, Vegova priznanja itd). In štiri leta smo tekmovali le na osnovni šoli Kette Murn na Kodeljevem. S sestro sva nenapovedano testirali ustno higieno, vpisovali rezultate na posebej izdelano tabelo, ki smo jo obesili na zid ob tajništvu, zbirali povratne informacije in kolege sem povabila k sodelovanju, saj se je ustna higiena pričela izboljševati. S tedanjim predsednikom Stomatološke sekcije SZD smo se domenili, da naša krovna organizacija prevzame strokovno in organizacijsko vodstvo tekmovanja, saj se nam je že takoj pridružilo 34 slovenskih osnovnih šol.

zaključno prireditvijo in nagradami za regijske zmagovalce in naj razred Slovenije.

Prijavljali smo se na razpise, napisali številne prošnje, iskali kakršno koli pomoč, a žal vse zaman. Edini svetli izjemi sta bila Mestna občina Ljubljana z ugodno rešeno prijavo ZD Ljubljana na razpis za finančna sredstva za izvedbo jubilejne zaključne prireditve (plačati moramo najem dvorane, najem varnostnikov, ozvočenje, izvajalce, tisk priznanj, SAZAS, DDV) in Studio Moderna, ki je nagradil vse regijske zmagovalce in »naj« razred Slovenije. Ob jubileju smo tudi letos izdali Zbornik, četrti po vrsti. V njem smo s sodelavci iz vse Slovenije povzeli delo nas vseh,

Iz leta v leto je število vključenih šol naraščalo in petnajsto obletnico je uspešno proslavilo 571 slovenskih osnovnih šol, med njimi je bilo že 19 šol in zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Ko smo slavili 20 let tekmovanja, je bilo vključenih že 672 šol (skupaj s šolami in zavodi za otroke s posebnimi potrebami). Ob 25. jubileju je tekmovanje uspešno končalo 683 slovenskih osnovnih šol, skupaj s 37 ustanovami za otroke s posebnimi potrebami. Letos je tekmovanje zaključilo 730 šol (od tega 48 za otroke posebnih potreb).

Preventivno naravnano tekmovanje in siceršnje delo vseh, ki varujemo zdravje zaupanih nam otrok, je v vseh teh letih rodilo sadove – zobna gniloba se je drastično zmanjšala. Za oceno stanja zob je prof. dr. Vrbič vsakih pet let pri naključno izbrani skupini dvanajstletnikov izračunaval KEP-indeks. V letu 1987 je bil KEP še 5,1, 1993 je padel na 2,6, v 1998 je bil le še 1,8 in v letih 2003 in 2008 je obstal na 1,7. Zaradi lažje primerljivosti, kljub njegovim pomanjkljivostim, je bil ta indeks letos uporabljen še zadnjič. In povečal se je na 1,9. To se povsem ujema z opažanji po vsej Sloveniji – ustna higiena je zadnji dve, tri leta vse slabša!

25 let je bila generalni sponzor Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani tovarna Lek, enota Kozmetika. Nato nam je štiri leta daroval nagrade Mercator, d.d. V jubilejnem 30. letu pa smo ostali brez generalnega sponzorja. Veste, otroci so populacija, ki rada in zagrizeno tekmuje, pričakujejo pa tudi nagrade. In nemalo truda je bilo potrebnega v letošnjem šolskem letu, da smo uspeli končati tekmovanje tako kot vsako leto – z osrednjo Revija ISIS - Julij 2013

19

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement