Page 14

Zbornica

Redna mesečna srečanja

To so srečanja udeležencev delavnic o komunikaciji in so brezplačna. Na srečanjih boste lahko ponovili, kar smo se učili. Potekala bodo vsako prvo sredo v mesecu od 16.00 do 19.30. Najprej bomo na kratko ponovili temo, ki jo bomo obravnavali na srečanju, nato boste vadili – igre vlog, tako kot na delavnici. Imeli boste možnost ponoviti, podeliti svoje dobre in manj dobre izkušnje, ko ste v praksi izvajali nove veščine, in seveda boste lahko spraševali.

Vtisi s seminarjev z Metko Komar: »Veliko stvari s seminarja sem sicer vedela že prej, a je bila dobrodošla osvežitev in osvetlitev v drugačni luči ter spodbuda za uporabo novih vzorcev v praksi. Glede na to, da je dobra komunikacija odločilna pri opravljanju poklica zdravnika, menim, da bi bila kakšna tovrstna delavnica nujna za vse medicince oz. (bodoče) zdravnike. Larisa Kragelj, dr. med.

Razpored seminarjev in prijave ŠT. 1.

2.

NASLOV STROKOVNEGA SREČANJA

Nujna medicinska pomoč, delavnice za ekipe v zobozdravstvu Učinkovito reševanje konfliktov s pacienti

DATUM oktober: 5. 10. 2013

URA 8.00–15.30

PRIJAVNICA SPI TOČKE mic@zzs-mcs.si 8

9.00–16.00

na spletu

5,5

5,5

november: 30. 11. 2013 december: 7. 12. 2013 september: 17. 9. 2013

(seminar) 4.

7.

Odnos s pacienti – Kako rečem »NE« brez občutka krivde (seminar) Mediacijske veščine in mediator v zdravstvu

september: 30. 9. 2013

9.00–16.00

na spletu

ponovitev bo septembra

14.00–19.00 – čet.

mic@zzs-mcs.si v postopku

Vodenje in (so)delovanje zdravniškega tima

oktober: 16. 10. 2013

(100-urni tečaj) 8.

(seminar)

KOTIZACIJA 147 EUR (DDV je vključen).

9.00–19.00 – pet., sob., ned. 9.00–16.00

na spletu

120 EUR (DDV je vključen). Upokojenci imajo 25% popust. 120 EUR (DDV je vključen). Upokojenci imajo 25% popust. 828 EUR (DDV je vključen).

v postopku 120 EUR (DDV je vključen). Upokojenci imajo 25% popust.

Svoja vprašanja in predloge lahko pošljete na: mic@zzs-mcs.si. Za dodatne informacije pokličite na 01 30 72 191 (ga. Mojca Vrečar) ali obiščite našo spletno stran http://www.zdravniskazbornica.si/zs/755/strokovna-srecanja

14

Revija ISIS - Julij 2013

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement