Page 9

Zbornica Št.: 0920-55/2011/12 Ljubljana, 30. 10. 2012

SKLEP Razsodišče pri Zdravniški zbornici Slovenije je v senatu na I. stopnji (v nadaljnjem besedilu: Razsodišče), pod predsedstvom prim. mag. Branka Mežnarja, dr. med., in članoma prof. dr. Rastkom Golouhom, dr. med., in Ivanom Mrzlikarjem, dr. dent. med., v zadevi opr. št. 0920-55/2011, zoper zdravnika v postopku Adnana Arafata, dr. med., zaradi kršitve 1. točke 38. člena Pravilnika o organizaciji in delu razsodišča (v nadaljevanju: Pravilnik), po obtožnici tožilca Zdravniške zbornice Slovenije prof. dr. Jožeta Balažica, dr. med. (v nadaljnjem besedilu: tožilec), št. 0920-55/2011/8 z dne 26. 6. 2012, v prisotnosti zdravnika v postopku in tožilca, opravilo sejo senata dne 1. 10. 2012 ter na podlagi 27. člena Pravilnika

I. sklenilo: Adnan Arafat, dr. med., stanujoč Pot na Fužine 25, 1000 Ljubljana, je s svojim dejanjem kršil 1. točko 38. člena Pravilnika, ko je opravil cirkumcizijo pri otroku na njegovem domačem naslovu, zaradi česar je po opravljenem posegu prišlo do zapleta v obliki krvavitve, zaradi katerega je bil otrok hospitaliziran v UKC Ljubljana – Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja. S svojim ravnanjem je Adnan Arafat, dr. med., kršil 1. točko 38. člena Pravilnika, zato mu Razsodišče na podlagi 39. člena Pravilnika izreka JAVNI OPOMIN.

II.

Obrazložitev: Ministrstvo za zdravje - Zdravstveni inšpektorat RS je dne 16. 2. 2011 obvestilo Zdravniško zbornico Slovenije o nepravilnostih, ki so jih ugotovili na Infekcijski kliniki med obravnavo in zdravljenjem petmesečnega otroka. Otrok je bil napoten iz dežurne pediatrične ambulante na Kliniko za infekcijske bolezni zaradi splošne oslabelosti, krvavitve in vnetja kot posledice nestrokovno opravljene cirkumcizije na domu. Zdravnik v postopku je dne 4. 12. 2010 okrog poldneva izvedel obredno cirkumcizijo na domu družine otroka. Opravljeni kirurški poseg je naredil na željo in zahtevo staršev (muslimanska vera) na domu, ker so želeli, da poseg opravi zdravnik, ki je muslimanske vere. Za poseg je prejel nagrado. Ker je otrok zvečer in ponoči krvavel, so starši zjutraj ponovno poklicali zdravnika v postopku, ki se je nemudoma odzval in ob pregledu na domu ugotovil, da je popustil eden od šivov, le-tega je korigiral in ustavil krvavitev. Otrokovo splošno stanje se ni

izboljšalo, zaradi bruhanja in slabosti so ga starši po telefonskem posvetu z Adnanom Arafatom, dr. med., pozno popoldan istega dne odpeljali v dežurno ambulanto, od koder so ga napotili na zdravljenje na Infekcijsko kliniko. Tu je prejel transfuzijo koncentriranih eritrocitov, po rehidraciji in zdravljenju se je stanje hitro izboljšalo in normaliziralo, naslednjega dne je bil odpuščen.

Tožilec je na podlagi poslane dokumentacije, mnenja Odbora za strokovno-medicinska vprašanja in uradnega stališče KO za urologijo, da je opravljanje cirkumcizij na domu pri otrocih nedopustno, uvedel pripravljalni postopek in predlagal zaslišanje zdravnika v postopku. Na podlagi dodatno pridobljene dokumentacije in listinskih dokazov, zaslišanja zdravnika v postopku in mnenja predstojnika urološke klinike je tožilec dne 26. 6. 2012 vložil obtožnico zoper Adnana Arafata, dr. med., zaradi suma kršitve 1. točke 38. člena Pravilnika.

Na obravnavi je zdravnik v postopku povedal, da je poseg opravil na domu otrokove družine v lokalni anesteziji ob upoštevanju enakih pravil kot v bolnišnici. O tem ni obvestil predstojnika, mentorja oziroma delodajalca. Poseg kot specializant urologije dobro obvlada, saj med rednim delom opravi tedensko več tovrstnih operacij pri odraslih in otrocih na kliniki zaradi medicinskih indikacij. Zdravnik v postopku meni, da lahko v lokalni anesteziji opravi tak poseg tudi v izvenbolnišničnih razmerah relativno varno. V času posega ni bil natančno seznanjen s predpisi oziroma prepovedjo opravljanja tovrstnih posegov na domu iz verskih oziroma obrednih razlogov, kasneje teh posegov ni več opravil. Senat je upošteval kot olajševalno okoliščino, da je zdravnik v postopku naslednji dan po obvestilu staršev o poslabšanju zdravstvenega stanja otroka pregledal doma, ustrezno ukrepal ter nato tudi svetoval pregled v dežurni pediatrični ambulanti. Na podlagi zgoraj navedenega je razsodišče menilo, da je zdravniku v postopku primerno izreči javni opomin ter sklenilo, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Pravni pouk: Zoper ta sklep imata zdravnik v postopku in tožilec Zbornice pravico do pritožbe v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa. Pritožbo je potrebno vložiti pisno na Razsodišče Zdravniške zbornice II. stopnje. Predsednik senata: prim. mag. Brane Mežnar, dr. med. Revija ISIS - Februar 2013

9

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement