Page 94

Strokovna srečanja

Uredništvu revije Isis Dunajska c. 162 p.p. 439 1001 Ljubljana

faks: 01 30 72 109

V reviji Isis želimo objaviti priloženo obvestilo o strokovni prireditvi. številki Izide.

Prvo obvestilo želimo objaviti v

Ustrezni program strokovnega srečanja naj bo objavljen na spletni strani zbornice. Datum prireditve

Začetek, ura

Kraj Prostor, kjer bo prireditev Naslov strokovnega srečanja Število poslušalcev

(če je določeno)

Vsebina in vrsta strokovne prireditve (podiplomski seminar, posvet, učna delavnica...) Komu je namenjena (vsem zdravnikom, zdravnikom v osnovnem zdravstvu, kirurgom, internistom...) Organizator (medicinska fakulteta, klinika, sekcija Slovenskega zdravniškega društva...) Predstavnik ali strokovni vodja Naslov za pošiljanje prijav Informacije, kontaktne osebe Njihove tel. številke in št. faksa Višina kotizacije Brezplačna kotizacija 

94

Revija ISIS - Februar 2013

 da  

  ne

za upokojene zdravnike in študente

(neomejeno)

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement