Page 93

Strokovna srečanja • p oznavanje dela z osebnim računalnikom (urejanje besedil in preglednic) in e-pošte ter znanje svetovnega jezika.

2. zdravnika/zdravnico na Direkciji za: delo v oddelku za nadzor, ki obsega področja: • ambulantnih in bolnišničnih storitev, • izvajanja finančno-medicinskih nadzorov, • predlaganja ukrepov v primeru odstopanj,

• o dgovorov na vprašanja izvajalcev in priprave navodil, • predlaganja sprememb.

Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom, pričakujemo, da prijavljeni kandidati izpolnjujejo naslednje pogoje: • doktor medicine, specialist ali doktor medicine, magister znanosti, • poznavanje dela z osebnim računalnikom (urejanje besedil in preglednic) in e-pošte ter znanje svetovnega jezika.

3. zdravnike/zdravnice v območnih enotah Koper, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Ravne na Koroškem za: • o dločanje v postopkih za začasno nezmožnost za delo, zdraviliško zdravljenje in drugih pravicah,

• izvajanje finančno-medicinskih nadzorov in predlaganje ukrepov v primeru odstopanj, • podajanje izvedenskih mnenj.

Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom, pričakujemo, da prijavljeni kandidati izpolnjujejo naslednje pogoje: • d oktor medicine ali doktor medicine, specialist medicine dela, prometa in športa ali druge specializacije ali doktor dentalne medicine ali doktor dentalne medicine, specialist stomatološke protetike, • s trokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (kandidati, ki ob razpisu tega izpita ne bi imeli opravljenega, ga bodo dolžni opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od dneva zaposlitve), • p oznavanje dela z osebnim računalnikom (urejanje besedil in preglednic) in e-pošte ter znanje svetovnega jezika.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim ali krajšim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na nas po T: 01 307 74 10. Vaše pisne prijave, s predstavitvijo dosedanjega dela in navedbo enote, kamor se prijavljate, pošljite do 28. februarja 2013 na naslov: ZZZS, Direkcija, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana oz. na E: zaposlitev@zzzs.si. Od novih sodelavcev pričakujemo sposobnosti komuniciranja in reševanja problemov, sposobnosti organiziranja in analitičnega razmišljanja, sposobnost timskega dela, sposobnost hitre presoje in sodelovanja, predvsem pa profesionalnost in samoiniciativnost ter pripravljenost za pridobivanje specifičnih znanj s področja zdravstvenega zavarovanja. Novim sodelavcem nudimo dinamično delo v urejenem okolju ter možnost strokovnega izpopolnjevanja in razvoja. Kandidati bodo izbrani na podlagi izbirnega postopka, ki lahko vključuje tudi testiranje. Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonsko določenem roku.

Zdravstveni dom Novo mesto objavlja tri prosta delovna mesta:

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratek življenjepis v 30 dneh po objavi tega razpisa na naslov: »Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo mesto« ali E: info@zd-nm.si. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku, določenem z zakonom.

ODDAMO V Kopru – Šalara, v zdravstvenem objektu, oddam z možnostjo odkupa dve popolnoma opremljeni zobni ordinaciji v izmeri 75 m². Informacije na T: 041 651 621

ODDAMO V Ljubljani, TPC Murgle, oddam popolnoma opremljeno ambulanto, sestavljeno iz dveh ordinacij, čakalnice, prostora za administracijo, WC za paciente, WC za zaposlene, ima dve klimatski napravi, prezračevanje in vse potrebne priključke. Primerna je za vse vrste zdravstvenih storitev. Možnost pričetka delovanja takoj. Oddaja možna za celoten ordinacijski čas, po dnevih, občasno ali po dogovoru. Višina najemnine po dogovoru. Informacije na T: 031 859 847

• zdravnika specialista V/VI za področje interne medicine (m/ž), • zdravnika specialista V/VI za področje pediatrije (m/ž) ter • zdravnika specialista IV za področje medicine dela, prometa in športa (m/ž)

Pogoji:

• končana medicinska fakulteta, • opravljen strokovni izpit,

• o pravljen specialistični izpit s področja pediatrije oz. interne medicine (poznavanje UZ-diagnostike) oz. medicine dela, prometa in športa, • v eljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, • aktivno znanje slovenskega jezika,

• d ržavljanstvo Republike Slovenije ali dovoljenje za delo v RS, • poskusno delo štiri mesece, • vozniški izpit B-kategorije,

• d elovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Revija ISIS - Februar 2013

93

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement