Page 88

MAJ 2013

Strokovna srečanja 16. ob 12.00   •  60 LET ODDELKA ZA UROLOGIJO UKC MARIBOR: »OBRAVNAVA BOLNIKOV S SIMPTOMI SPODNJIH SEČIL«  kraj:  MARIBOR, UKC, Ljubljanska ulica 5, 16. nadstropje  št. udeležencev:  do 120  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** kirurške stolpnice – predavalnica prim. dr. Zmaga Slokana  vsebina:  simpozij je namenjen zdrav-  organizator:  UKC Maribor, Oddelek  prijave, informacije:  prijave: E: kongresi@ukc-mb.si, infornikom družinske medicine, urologom in za urologijo, Društvo za bolezni sečil, macije: Slavica Keršič, posl. sek., Tina Muzlovič, univ. dipl. ostalim zdravnikom mag. Dejan Bratuš, dr. med. zgod., T: 02 321 29 40, F: 02 321 28 26

16.–18. ob 9.00   •  ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT (ATLS) PROVIDER COURSE  kraj:  SEŽANA, ICZR, Bazoviška cesta 13 (nekdanja vojašnica Sežana)  vsebina:  tečaj je namenjen vsem zdravnikom, ki zdravijo poškodovance

 št. udeležencev:  16

 kotizacija:  600 EUR + 20 % DDV

 k. točke:  20

 organizator:  Zdravniško društvo ATLS Slovenija  prijave, informacije:  prijeva: W: http://atls.si/, E: in Društvo travmatologov Slovenije, asist. Roman prijave@atls.si, informacije: asist. Roman Košir, dr. Košir, dr. med. med., T: 031 541 202

17. ob 8.30   •  URINSKA INKONTINENCA  kraj:  LJUBLJANA, lokacija še ni dolo št. udeležencev:  ni omejeno čena  vsebina:  simpozij je namenjen gineko-  organizator:  Združenje za ambulanlogom, zdravnikom družinske medicine tno ginekologijo SZD, Lucija Vrabič Dežman, Marija Ilijaš Koželj

 kotizacija:  kotizacije ni

 k. točke:  ***

 prijave, informacije:  prijave: E: hodomed@gmail.com, informacije: ginekološka ambulanta Vrhnika, Marija Ilijaš Koželj, T: 01 750 45 39, E: hodomed@gmail.com

24.–25. ob 8.00   •  9. BEDJANIČEV SIMPOZIJ: OBRAVNAVA BOLNIKA Z VROČINO  kraj:  MARIBOR, Hotel Piramida

 št. udeležencev:   kotizacija:  150 EUR + DDV, kotizacije ni za upokojene  k. točke:  *** ni omejeno zdravnike, študente, sekundarije, specializante  vsebina:  strokovno  organizator:  UKC Maribor, Oddelek  prijave, informacije:  prijave: UKC Maribor, Enota za organizacijo strokovsrečanje z učnimi deza nalezljive bolezni in vročinska stanja nih srečanj, Slavica Keršič, posl. sekretarka, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor, lavnicami je namenjeno v sodelovanju z Zdravniškim društvom E: slavica.kersic@ukc-mb.si, informacije: UKC Maribor, Oddelek za nalezljive infektologom in vsem Maribor, mag. Božena Kotnik Kevorki- bolezni in vročinska stanja, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor, mag. Božena ostalim zdravnikom jan, dr. med. Kotnik Kevorkijan, dr. med., Majda Petek, T: 02 321 26 71, 02 321 26 57, F: 02 331 23 92, E: majda.petek@ukc-mb.si

24.–26. ob 9.00   •  3. SKUPNI KONGRES ZDRUŽENJA ZA RABO UZ V MEDICINI SZD IN HRVATSKEGA DRUŠTVA ZA UZ V MEDICINI HLZ

 kraj:  MARIBOR, UKC Maribor, Kongres-  št. udeležencev:  ni center Habakuk 100–150  vsebina:  Predavanja, delavnice, okrogla miza, predkongresni tečaj, tehnična razstava, razstava strokovnih posterjev, prireditev ob 45. obletnici rabe UZ v medicini v Sloveniji. Tečaj je namenjen zdravnikom različnih specialnosti, ki pri svojem delu uporabljajo UZ, študentom MF, ki so se že srečali z UZ, medicinskim sestram ter tehnikom iz enot urgentne in intenzivne medicine

 kotizacija:  200 EUR, člani ZRUM SZD 150 EUR, za vabljene  k. točke:  *** predavatelje in študente MF UM kotizacije ni  organizator:  ZRUM SZD, HDUMB HLZ,  prijave, informacije:  prijave: W: Radiološko društvo dr. Mile Kovač, www.ultrazvocno-zdruzenje.si, inforRadiološki oddelek UKC Maribor, macije: Mateja Majhen, Petra Planinc, Winfocus Slovenia, MF UM, Saša Rainer, dr. med., T: 02 321 22 55 dr. med.

31. 5.–1. 6. ob 14.00   •  26. ONKOLOŠKI VIKEND: IZZIVI V MULTIDISCIPLINARNI OBRAVNAVI UROLOŠKIH RAKOV V SLOVENIJI  kraj:  PORTOROŽ, Kongresni center Bernardin  vsebina:  strokovno srečanje je namenjeno zdravstvenim delavcem in sodelavcem s področja onkologije, družinskim zdravnikom

88

Revija ISIS - Februar 2013

 št. udeležencev:   kotizacija:  150 EUR (z DDV), kotizacije ni za predstavnike  k. točke:  *** 180 nevladnih organizacij (največ 3 iz posameznega društva)  organizator:  Kancerološko združen-  prijave, informacije:  prijave: Onkološki inštitut Ljubljana, je SZD in Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, informacije: Amela Duratović, T: prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med. 041 876 868, F: 01 58 79 400, E: aduratovic@onko-i.si

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement