Page 86

April 2013

Strokovna srečanja 19.–20. ob 8.30   •  UČNA DELAVNICA – OSKRBA DIHALNIH POTI  kraj:  MARIBOR, UKC, Ljubljanska ulica 5, 16. nadstropje  št. udeležencev:  20  kotizacija:  240 EUR z vklju-  k. točke:  16 kirurške stolpnice – mala predavalnica, velika predavalnica čenim DDV prim. dr. Zmaga Slokana  vsebina:  učna delavnica je namenjena  organizator:  UKC Maribor, Oddelek  prijave, informacije:  prijavnico iz revije Isis pošljite na E: specializantom anestezije, urgentne za anesteziologijo, intenzivno terapijo slavica.kersic@ukc-mb.si ali UKC Maribor, Center za odnose medicine, interne intenzivne medicine in terapijo bolečin, Univerza v Maribo- z javnostmi in marketing, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, in ostalim ru, Medicinska fakulteta v Mariboru, informacije: Slavica Keršič, posl. sek.,T: 02 321 29 40, F: 02 prim. Zoran Zabavnik, dr. med. 321 28 26

19.–20.   •  13. KOKALJEVI DNEVI  kraj:  LAŠKO, Kongresni center Well št. udeležencev:  170 ness Park  vsebina:  Strokovno izobraževanje za zdravnike, medicinske sestre, zdravstvene tehnike, patronažne sestre, reševalce in farmacevte. Vsebina: hkratno zdravljenje erektilne disfunkcije in benigne hiperplazije prostate, depresija, sistemsko protivnetno zdravljenje s fitoterapijo, zdravljenje odvisnosti od alkohola, pnevmokokne okužbe pri odraslih, benigna hiperplazija prostate, sobotni sklop v sodelovanju z gorsko reševalno službo Slovenije, tradicionalne praktične vaje, sklop v sodelovanju z magistri farmacije

 kotizacija:  170 EUR (DDV ni vključen)  organizator:  Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD

 k. točke:  ***

 prijave, informacije:  prijave: Nina Štojs, Zavod za razvoj družinske medicine, Poljanski nasip 58, Ljubljana, T: 01 438 69 14, E: nina.stojs@gmail.com

23. ob 19.00   •  PEDIATRIC JOURNAL CLUB: NOVE SMERNICE ZDRAVLJENJA MOŽGANSKEGA

EDEMA

 kraj:  LJUBLJANA, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska  št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** cesta 162, Klub Domus Medica  vsebina:  debatni klub je namenjen  organizator:  Društvo mladih pediatrov Slovenije v  prijave, informacije:  E: zdravnikom, medicinskim sestram, sodelovanju s Pediatrično kliniko, UKC Ljubljana, Damjan pediatricjournalclub@gmail.com študentom Osredkar, Anja Radšel

25. ob 19.00   •  CARDIO JOURNAL CLUB: PRIZADETOST SRCA PRI NEKARDIOLOŠKEM BOLNIKU – KAJ NAJPOGOSTEJE SPREGLEDAMO?

MAJ 2013

 kraj:  LJUBLJANA, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska  št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** cesta 162, Klub Domus Medica  vsebina:  debatni klub je namenjen  organizator:  Društvo mladih kardiologov Slovenije v so-  prijave, informacije:  E: zdravnikom, medicinskim sestram, delovanju s KO za kardiologijo, UKC Ljubljana, Blaž Mrevlje, cardiojournalclub@gmail.com študentom Gregor Poglajen, David Žižek

7. ob 19.00   •  GASTRO JOURNAL CLUB: NAKLJUČNE OKROGLE LEZIJE V JETRIH – DIAGNOSTIKA, KDAJ IN PRI KOM, KAKO?

 kraj:  LJUBLJANA, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska  št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** cesta 162, Klub Domus Medica  vsebina:  debatni klub je namenjen  organizator:  Društvo mladih gastroenterologov Slovenije  prijave, informacije:  E: zdravnikom, medicinskim sestram, v sodelovanju s KO za gastroenterologijo, UKC Ljubljana, gastrojournalclub@gmail.com študentom Živa Mrevlje, Samo Plut

9. ob 19.00   •  INTERNA JOURNAL CLUB: DESET NAJPOMEMBNEJŠIH STVARI, ZA KATERE SI TOKSIKOLOG ŽELI, DA BI JIH VEDELI TUDI DRUGI INTERNISTI

 kraj:  LJUBLJANA, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska  št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** cesta 162, Klub Domus Medica  vsebina:  debatni klub je namenjen  organizator:  Društvo mladih internistov Slovenije v sode-  prijave, informacije:  E: zdravnikom, medicinskim sestram, lovanju z Interno kliniko, UKC Ljubljana, Andrej Škoberne, internajournalclub@gmail.com študentom Blaž Mrevlje

86

Revija ISIS - Februar 2013

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement