Page 80

MAREC 2013

Strokovna srečanja 15. ob 8.00   •  TRANSVAGINALNA LAPAROSKOPIJA – UČNA DELAVNICA  podroben program na spletni strani zbornice

 kraj:  MARIBOR, UKC, Ljubljanska ulica 5, dvorana prim. dr. Zmaga Slokana, 16. nadstropje kirurške stolpnice  vsebina:  učna delavnica z mednarodno udeležbo je namenjena ginekologom – specialistom in specializantom

 št. udeležencev:  40 za teoretični del,  kotizacija:  150 EUR + DDV (teoretični in  k. točke:  10 20 za praktični del praktični del), 70 EUR + DDV (teoretični del)  organizator:  UKC Maribor, Klinika  prijave, informacije:  prijave: E: kongresi@ukc-mb.si, inforza ginekologijo in perinatologijo, macije: Slavica Keršič, posl. sek., Tina Muzlovič, univ. dipl. Oddelek za reproduktivno medicino, zgod., T: 02 321 29 40, F: 02 321 28 26 prof. dr. Milan Reljič, dr. med.

15. ob 9.00   •  KONFRONTACIJA V ODNOSU S PACIENTI – DOSEGANJE SOGLASJA

(delavnica),  podroben program na spletni strani zbornice: W: http://www.zdravniskazbornica. si/zs/755/strokovna-srecanja

 kraj:  LJUBLJANA,  št. udeležencev:   kotizacija:  delavnica: 144 EUR (DDV je vključen), za upokojene zdravnike je 25  k. točke: 6 Domus Medica, omejeno % popust. Kotizacijo nakazati na TRR pri Unicredit banki Slovenije, d.d., št.:  SI56 Dunajska cesta 162 2900 0005 0400 669, sklic: 104000  vsebina:  Delavnica je namenjena vsem zdravstvenim  organizator:  Zdravniška  prijave, informacije:  prijave: E: mic@zzs-mcs.si, delavcem. Udeleženci delavnice bodo vadili, kako se soočiti zbornica Slovenije, Metka informacije: Mojca Vrečar, E: mic@zzs-mcs.si, T: 01 z ljudmi, ki želijo imeti vedno prav in nas s tem prisilijo, da se Komar 30 72 191 postavimo v podrejen položaj.

15.–16. ob 8.30   •  OKUŽBE IN IMUNSKI ODZIV PRI NOVOROJENČKIH  kraj:  LJUBLJANA, Pediatrična klinika, UKC, Bohoričeva 20, velika predavalnica  vsebina:  mednarodno strokovno srečanje je namenjeno neonatologom, pediatrom, družinskim zdravnikom, ginekologom, medicinskim sestram, medicinskim babicam

 št. udeležencev:  ni omejeno  organizator:  Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med.

 kotizacija:  130 EUR, kotizacije ni za  k. točke:  *** upokojene zdravnike in študente  prijave, informacije:  prijave: E: mojca.knavs@kclj.si, informacije: KO za neonatologijo, Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, Ljubljana, prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med., asist. dr. Borut Bratanič, dr. med., T: 01 522 92 74, 01 522 86 51, F: 01 522 40 35, E: borut.bratanic@mf.uni-lj.si

15.–16. ob 10.00   •  NEONATALNE OKUŽBE IN IMUNSKI ODZIV PRI NOVOROJENČKIH  kraj:  LJUBLJANA, Hotel Plaza, Kongres-  št. udeležencev:  ni omejeno  kotizacija:  180 EUR  k. točke:  *** ni center, Bratislavska 8  vsebina:  medna-  organizator:  Klinični oddelek za  prijave, informacije:  prijave: Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična rodni simpozij je neonatologijo, Pediatrična klinika, klinika, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana, informacije: asist. dr. Borut Bratanič, dr. namenjen vsem UKC Ljubljana, izr. prof. dr. Darja Paro med., E: borut.bratanic@mf.uni-lj.si, izr. prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med., T: 01 zdravnikom Panjan, dr. med. 522 92 74, 01 522 86 51, 01 522 92 78, F: 01 522 40 35, E: mojca.knavs@kclj.si

19. ob 19.00   •  PEDIATRIC JOURNAL CLUB: PREPOZNAVA IN ZDRAVLJENJE MOTENJ DELOVANJA ŠČITNICE  kraj:  LJUBLJANA, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska  št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** cesta 162, Klub Domus Medica  vsebina:  debatni klub je namenjen  organizator:  Društvo mladih pediatrov Slovenije v  prijave, informacije:  E: zdravnikom, medicinskim sestram, sodelovanju s Pediatrično kliniko, UKC Ljubljana, Damjan pediatricjournalclub@gmail.com študentom Osredkar, Anja Radšel

19. ob 9.00   •  TTT2 – TRENIRANJE TRENERJEV – UČENJE UČITELJEV (nadaljevanje)  kraj:  LJUBLJANA (lokacija bo sporoče-  št. udeležencev:  8–12  kotizacija:  200 EUR, za zaposlene UKC  k. točke: 7 na vsem, ki se bodo prijavili na tečaj) Lj. kotizacije ni  vsebina:  delavnica je namenjena vsem zdravnikom in  organizator:  UKC Lj., Svet za izobra prijave, informacije:  prijave: E: bodočim zdravnikom, farmacevtom, biologom, ki učijo v ževanje, prof. dr. Živa Novak Antolič, ziva.novak@guest.arnes.si, informacije: zdravstvenih ustanovah, ki so že opravili osnovno TTT dr. med. Živa Novak Antolič, T: 01 522 62 55, Meta Kovačič, T: 01 522 60 73

21. ob 11.00   •  NOVA SPOZNANJA PRI RAZISKAVAH SARKOIDOZE, DRUGO SREČANJE  kraj:  LJUBLJANA, UKC, Zaloška 7,  št. udeležencev:  ni omejeno  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** predavalnica I  vsebina:  strokovno srečanje je namen-  organizator:  Klinični oddelek za pljučne bolez-  prijave, informacije:  Bernarda Bregar, T: 01 522 jeno vsem zdravnikom ni in alergije, UKC LJ, dr. Marjeta Terčelj 28 26, F: 01 522 23 47, E: bernarda.bregar@kclj.si 80

Revija ISIS - Februar 2013

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement