Page 78

MAREC 2013

Strokovna srečanja 5. ob 9.00   •  UČNA DELAVNICA ZA PRIJAVLJANJE RAKAVIH BOLEZNI  podroben program na spletni strani zbornice

 kraj:  LJUBLJANA, Onkološki inštitut, stavba C, predavalnica  vsebina:  učna delavnica je namenjena zdravstvenemu osebju (zdravniki, sestre), ki izpolnjuje prijavnice rakavih bolezni

 št. udeležencev:  50

 kotizacija:  kotizacije ni

 k. točke:  ***

 organizator:  Register raka RS, Onkološki inštitut Ljubljana in Zveza slovenskih društev za boj proti raku, prof. dr. Maja Primic Žakelj

 prijave, informacije:  prijave: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, informacije: doc. dr. Vesna Zadnik, T: 01 587 93 81, F: 01 587 94 00, E: register@onko-i.si

7. ob 19.00   •  INTERNA JOURNAL CLUB: DESET NAJPOMEMBNEJŠIH STVARI, ZA KATERE SI ENDOKRINOLOG ŽELI, DA BI JIH VEDELI TUDI DRUGI INTERNISTI

 kraj:  LJUBLJANA, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska  št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** cesta 162, Klub Domus Medica  vsebina:  debatni klub je namenjen  organizator:  Društvo mladih internistov Slovenije v sode-  prijave, informacije:  E: zdravnikom, medicinskim sestram, lovanju z Interno kliniko, UKC Ljubljana, Andrej Škoberne, internajournalclub@gmail.com študentom Blaž Mrevlje

7. ob 15.00   •  SESTANEK ALERGOLOŠKO-IMUNOLOŠKE SEKCIJE SZD IN SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO MEDICINO: PERIOPERATIVNA ANAFILAKSIJA  podroben program na spletni strani zbornice

 kraj:  LJUBLJANA, Medicinska fakulteta, Korytkova 2  vsebina:  simpozij je namenjen alergologom, anesteziologom, pediatrom, zdravnikom splošne/družinske in urgentne medicine, specializantom interne medicine

 št. udeležencev:  200

 kotizacija:  kotizacije ni

 organizator:  Alergološko-imunološka sekcija SZD, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik in UKC Ljubljana, Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno med., Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, asist. mag. Mihaela Zidarn, dr. med., asist. mag. Jasmina Markovič Božič, dr. med.

 k. točke:  ***  prijave, informacije:  prijave: spletna prijavnica: www.klinika-golnik.si, informacije: T: 04 256 94 93, E: Irena.dolhar@klinika-golnik.si

7.–8.   •  ULTRAZVOK V REPRODUKTIVNI MEDICINI  podroben program na spletni strani zbornice

 kraj:  MARIBOR, Hotel Habakuk, Pohorska ulica 59  vsebina:  učna delavnica ESHRE je namenjena vsem zdravnikom, ginekologom, specializantom, embriologom in ostalemu osebju, ki se ukvarja z reproduktivno medicino (predavanja bodo potekala v angleškem jeziku)

 št. udeležencev:  200

 kotizacija:  še ni podatka

 k. točke:  ***

 organizator:  ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embriology) in Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, prof. dr. Veljko Vlaisavljević, dr. med.

 prijave, informacije:  prijave: ESHRE Central Office, Meerstraat 60, B-1852 Grimbergen (Beigem), Belgium, T: +32 (0)2 269 09 69, F: +32 (0)2 269 56 00, E: info@eshre.eu, W: www.eshre.eu, informacije: Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, Pisarna OBMP, Suzana Knuplež, T: 02 321 24 60, F: 02 331 23 93, E: suzana.knuplez@ukc-mb.si

9. ob 8.00   •  OTORINOLARINGOLOŠKI DAN 2013  podroben program na spletni strani zbornice

 kraj:  LJUBLJANA,  št. udeležencev:  Medicinska fakul- ni omejeno teta, Korytkova ulica 2, velika predavalnica  vsebina:  podiplomski seminar je namenjen otorinolaringologom, družinskim zdravnikom, pediatrom, šolskim zdravnikom

78

Revija ISIS - Februar 2013

 kotizacija:  50 EUR + 20 % DDV. Kotizacija vključuje zbornik predavanj in potrdilo o udeležbi. Poravnali jo boste na podlagi prejetega računa, ki vam ga bo soorganizator Most do znanja poslal po seminarju.

 organizator:  Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete UL, Klinika za ORL in CFK UKC LJ, Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, izr. prof. dr. Irena Hočevar Boltežar

 k. točke:  ***

 prijave, informacije:  prijave: Klinika za ORL in CFK, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Tatjana Železnik, dipl. ekon., E: tatjana.zeleznik@kclj.si (Prijava je obvezna, v njej pa navedite ime udeleženca, ime in naslov ter davčno številko plačnika kotizacije. Vsako prijavo bomo potrdili.), informacije: Tatjana Železnik, dipl. ekon., E: tatjana.zeleznik@kclj.si

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement