Page 77

Februar 2013

Strokovna srečanja 23. ob 8.00   •  TEČAJ IZBRANIH POGLAVIJ IZ NUJNE MEDICINSKE POMOČI ZA EKIPE V ZOBOZDRAVSTVU

 kraj:  LJUBLJANA, Domus Medica, Dunajska cesta 162  št. udeležencev:  omejeno  kotizacija:  147 EUR  k. točke:  8  vsebina:  Tečaj je namenjen doktorjem dentalne medicine in njihovim timom.  organizator:   prijave, informacije:  prijave: Namen tečaja je, da osveži in obogati znanje in veščine s področja temeljnih Zdravniška zborni- E: mic@zzs-mcs.si, informacije: postopkov oživljanja in defibrilacije ter prepoznavanja in pravilnega ukrepanja ca Slovenije, mag. Mojca Vrečar, T: 01 30 72 191, E: ob nekaterih nujnih stanjih (tujki v zgornjih dihalih, akutni koronarni sindrom, Mitja Mohor, dr. mic@zzs-mcs.si akutna možganska kap, motnje zavesti, anafilaktična reakcija). med.

28. ob 19.00   •  CARDIO JOURNAL CLUB: LOKALNO TROMBOLITIČNO ZDRAVLJENJE ŽILNIH

TROMBOZ

 kraj:  LJUBLJANA, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska  št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** cesta 162, Klub Domus Medica  vsebina:  debatni klub je namenjen  organizator:  Društvo mladih kardiologov Slovenije v so-  prijave, informacije:  E: zdravnikom, medicinskim sestram, delovanju s KO za kardiologijo, UKC Ljubljana, Blaž Mrevlje, cardiojournalclub@gmail.com študentom Gregor Poglajen, David Žižek

28. ob 8.00   •  OBNOVITVENI TEČAJ DODATNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA  kraj:  BLED, Hotel Jelovica  vsebina:  tečaj je namenjen vsem zdravnikom

 št. udeležencev:  24  kotizacija:  190 EUR  k. točke:  ***  organizator:  Slovensko združenje za urgentno  prijave, informacije:  prijave: W: www.szum.si, medicino, prim. mag. Dušan Vlahović, dr. med. E: info@szum.si, informacije: Monika Grünfeld, T: 041 607 402

28. 2.–2. 3. ob 15.30   •  29. UČNE DELAVNICE ZA ZDRAVNIKE DRUŽINSKE MEDICINE: UČENJE IN POUČEVANJE O OBVLADOVANJU TEŽAVNIH SITUACIJ V DRUŽINSKI/SPLOŠNI MEDICINI  podroben program na spletni strani zbornice

MAREC 2013

 kraj:  MORAVSKE TOPLICE  vsebina:  učne delavnice so namenjene sedanjim in bodočim mentorjem študentov in specializantov s področja družinske medicine

 št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  18  organizator:  Katedra za družinsko medicino  prijave, informacije:  Ana Artnak, MedicinUniverze v Ljubljani, Katedra za družinsko medi- ska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, cino Univerze v Mariboru, Združenje zdravnikov Poljanski nasip 58, p.p. 2218, 1104 Ljubljana, T: 01 družinske medicine – SZD, prim. doc. dr. Mateja 438 69 15, F: 01 438 69 10, E: kdrmed@mf.uni-lj.si. Bulc, prim. Darinka Klančar, doc. dr. Marija Petek Udeleženci bodo na srečanju prejeli zbornik, ki Šter, prim. doc. dr. Davorina Petek bo obravnaval omenjene teme.

1.–2. ob 13.00   •  VČERAJ, DANES, JUTRI V ZOBOZDRAVSTVENI ORDINACIJI  kraj:  LAŠKO, Kongresni center Wellness  št. udeležencev:  350  kotizacija:  150 EUR + DDV  k. točke:  *** park  vsebina:  seminar je na organizator:  Stomatološka  prijave, informacije:  prijave: Stomatološka sekcija, Slovensko zdravmenjen doktorjem dentalne sekcija SZD, Gorazd Sajko, dr. niško društvo, Dunajska 162, 1000 Ljubljana, informacije: Stomatološmedicine dent. med. ka sekcija SZD, Katarina Jovanovič, T: 041 703 347, F: 01 434 25 84, E: stomatoloska-sekcija.szd@ordinacija.net

1.–3. ob 13.00   •  TEČAJ DODATNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA  kraj:  BLED, Hotel Jelovica  vsebina:  tečaj je namenjen vsem zdravnikom

 št. udeležencev:  24  kotizacija:  490 EUR  k. točke:  ***  organizator:  Slovensko združenje za urgentno  prijave, informacije:  prijave: W: www.szum.si, medicino, prim. mag. Dušan Vlahović, dr. med. E: info@szum.si, informacije: Monika Grünfeld, T: 041 607 402

5. ob 19.00   •  GASTRO JOURNAL CLUB: KAKO OBRAVNAVAMO BOLNIKE S KRVAVITVIJO IZ PREBAVIL – ALI LAHKO KAJ NAREDIMO DRUGAČE?

 kraj:  LJUBLJANA, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska  št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** cesta 162, Klub Domus Medica  vsebina:  debatni klub je namenjen  organizator:  Društvo mladih gastroenterologov Slovenije  prijave, informacije:  E: zdravnikom, medicinskim sestram, v sodelovanju s KO za gastroenterologijo, UKC Ljubljana, gastrojournalclub@gmail.com študentom Živa Mrevlje, Samo Plut

Revija ISIS - Februar 2013

77

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement