Page 76

Februar 2013

Strokovna srečanja 15. ob 9.00   •  SPORI NA DELOVNEM MESTU IN ZAKAJ JE UPORABA MEDIACIJE IN

MEDIACIJSKIH VEŠČIN KORISTNA?  podroben program na spletni strani http://www. zdravniskazbornica.si/zs/755/strokovna-srecanja

 kraj:  LJUBLJANA,  št. udeležencev:   kotizacija:  120 EUR (DDV je vključen), za upokojene zdravnike je 25 % popust.  k. točke:  v Domus Medica, ni omejeno Kotizacijo nakazati na TRR pri UniCredit banki Slovenije, d.d., št.: SI56 2900 0005 postopku Dunajska cesta 162 0400 669, sklic: 104000  vsebina:  Seminar je namenjen vsem zdravstvenim  organizator:  Zdravniška zbornica  prijave, informacije:  prijave: E: delavcem. Udeleženci se bodo seznanili z ozadji sporov in Slovenije, Anka Stojan, univ. dipl. psih. mic@zzs-mcs.si, informacije: Mojca Vrepostopki mediacije. čar, E: mic@zzs-mcs.si, T: 01 30 72 191

15. ob 9.00   •  CEDENS – XIX. DAN CELJSKEGA ZOBOZDRAVSTVA  podroben program na spletni strani zbornice

 kraj:  CELJE, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9  vsebina:  podiplomski seminar je namenjen zobozdravstvenim delavcem

 št. udeležencev:  ni omejeno  organizator:  Društvo zobozdravstvenih delavcev Celje, Nikola Potočnik, dr. dent. med.

 kotizacija:  150 EUR, kotizacije ni za  k. točke:  *** upokojene zdravnike  prijave, informacije:  prijave: Nikola Potočnik, Mestni trg 5, 3310 Žalec, informacije: Nikola Potočnik, dr. dent. med., T: 03 571 60 44

15.–16. ob 8.30   •  29. UČNE DELAVNICE ZA ZDRAVNIKE DRUŽINSKE MEDICINE:

UČENJE IN POUČEVANJE O OBVLADOVANJU TEŽAVNIH SITUACIJ V DRUŽINSKI/SPLOŠNI MEDICINI  podroben program na spletni strani zbornice

 kraj:  STRUNJAN, Zdravilišče Strunjan  vsebina:  učne delavnice so namenjene sedanjim in bodočim mentorjem študentov in specializantov s področja družinske medicine

 št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  12  organizator:  Katedra za družinsko medicino  prijave, informacije:  Ana Artnak, MedicinUniverze v Ljubljani, Katedra za družinsko medi- ska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, cino Univerze v Mariboru, Združenje zdravnikov Poljanski nasip 58, p.p. 2218, 1104 Ljubljana, T: 01 družinske medicine – SZD, prim. doc. dr. Mateja 438 69 15, F: 01 438 69 10, E: kdrmed@mf.uni-lj.si. Bulc, prim. Darinka Klančar, doc. dr. Marija Petek Udeleženci bodo na srečanju prejeli zbornik, ki Šter, prim. doc. dr. Davorina Petek bo obravnaval omenjene teme.

16. ob 8.00   •  TEČAJ IZBRANIH POGLAVIJ IZ NUJNE MEDICINSKE POMOČI ZA EKIPE V ZOBOZDRAVSTVU

 kraj:  LJUBLJANA, Domus Medica,  št. udeležencev:  omejeno Dunajska cesta 162  vsebina:  Tečaj je namenjen doktorjem dentalne medicine in njihovim timom. Namen tečaja je, da osveži in obogati znanje in veščine s področja temeljnih postopkov oživljanja in defibrilacije ter prepoznavanja in pravilnega ukrepanja ob nekaterih nujnih stanjih (tujki v zgornjih dihalih, akutni koronarni sindrom, akutna možganska kap, motnje zavesti, anafilaktična reakcija).

 kotizacija:  147 EUR  organizator:  Zdravniška zbornica Slovenije, mag. Mitja Mohor, dr. med.

 k. točke:  8  prijave, informacije:  prijave: E: mic@zzs-mcs.si, informacije: Mojca Vrečar, T: 01 30 72 191, E: mic@zzs-mcs.si

19. ob 19.00   •  PEDIATRIC JOURNAL CLUB: IZBOR ZDRAVIL ZA PREKINJANJE KRČEV  kraj:  LJUBLJANA, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska  št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** cesta 162, Klub Domus Medica  vsebina:  debatni klub je namenjen  organizator:  Društvo mladih pediatrov Slovenije v  prijave, informacije:  E: zdravnikom, medicinskim sestram, sodelovanju s Pediatrično kliniko, UKC Ljubljana, Damjan pediatricjournalclub@gmail.com študentom Osredkar, Anja Radšel

21. ob 19.00   •  INTERNA JOURNAL CLUB: DESET NAJPOMEMBNEJŠIH STVARI, ZA KATERE SI DIABETOLOG ŽELI, DA BI JIH VEDELI TUDI DRUGI INTERNISTI  kraj:  LJUBLJANA, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska  št. udeležencev:   kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** cesta 162, Klub Domus Medica 50  vsebina:  debatni klub je namenjen  organizator:  Društvo mladih internistov Slovenije v sode-  prijave, informacije:  E: zdravnikom, medicinskim sestram, lovanju z Interno kliniko, UKC Ljubljana, Andrej Škoberne, internajournalclub@gmail.com študentom Blaž Mrevlje

76

Revija ISIS - Februar 2013

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement