Page 74

Februar 2013

Strokovna srečanja 1. ob 8.00   •  ATRIJSKA FIBRILACIJA: KLINIČNI IN ELEKTROFIZIOLOŠKI PRISTOP K DIAGNOZI IN TERAPIJI – TRETJI ELEKTROFIZIOLOŠKI USMERJENI SIMPOZIJ O ATRIJSKI FIBRILACIJI PRI NAS  kraj:  MARIBOR, Hotel Habakuk  št. udeležencev:  120  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  ***  vsebina:  elektrofiziološki simpozij o diagnostiki, patofizi organizator:  UKC Maribor, Klinika  prijave, informacije:  prijave: E: ologiji in zdravljenju atrijske fibrilacije je namenjen zdravni- za interno medicino, Oddelek za kongresi@ukc-mb.si, informacije: kom kardiologom, internistom, kardiokirurgom, splošnim kardiologijo in angiologijo, prim. dr. Slavica Keršič, posl. sek., Tina Muzlovič, zdravnikom, anesteziologom, nevrologom Damjan Vokač, dr. med. univ. dipl. zgod., T: 02 321 29 40, F: 02 321 28 26

1. ob 16.00   •  CONSERVATIVE DIVING  podroben program na spletni strani zbornice  kraj:  SLOVENSKE KONJICE, Kulturni dom, mala predavalnica  vsebina:  okrogla miza je namenjena vsem zdravnikom

 št. udeležencev:  ni omejeno

 kotizacija:  kotizacije ni

 k. točke:  ***

 organizator:  IAHD Adriatic, Branko Ravnak

 prijave, informacije:  Branko Ravnak, T: 00 386 31 342 855, E: branko.ravnak@siol.net

1.–2. ob 12.00   •  2. MARIBORSKI UTRINKI  podroben program na spletni strani zbornice  kraj:  MARIBOR, UKC Mb., Oddelek za  št. udeležencev:  ni omejeno psihiatrijo  vsebina:  strokovno srečanje z učnimi delav organizator:  Oddelek za nicami je namenjeno družinskim zdravnikom, psihiatrijo UKC Mb., prim. zdravnikom splošne medicine, specializantom asist. Mojca Muršec, dr. psihiatrije, sekundarijem med., spec. psih.

 kotizacija:  kotizacije ni

 k. točke:  ***

 prijave, informacije:  Oddelek za psihiatrijo, UKC Mb., Ob železnici 30, 2000 Maribor, Mojca Muršec, Katarina Čeranič, Simon Rajh, T: 02 321 10 82, 02 321 10 81, E: mojca.mursec@ukc-mb.si

1.–3. ob 9.00   •  NESS 2013 – ENDOSKOPSKA KIRURGIJA OBNOSNIH VOTLIN IN LOBANJSKE BAZE Z MEDOPERATIVNO NAVIGACIJO

 kraj:  MARIBOR, UKC Maribor – Anatomski inštitut MF Maribor

 št. udeležencev:  20 ude kotizacija:  1.800 EUR z vključenim DDV/posameznika (en  k. točke:  *** ležencev za praktične vaje, udeleženec na kadavru), 1.560 EUR z vključenim DDV/posa10–20 poslušalcev (gledalmeznika (dva udeleženca na kadavru), 720 EUR z vključenim cev) DDV – poslušalci  vsebina:  mednarodna učna delavni organizator:  UKC Maribor, oddelek  prijave, informacije:  prijave: W: www.ness2013.com, ca – tečaj je namenjen specialistom in za ORL in MFK UM MF Maribor, mag. informacije: Slavica Keršič, posl. sek., T: 02 321 29 40, F: 02 specializantom otorinolaringologije Boštjan Lanišnik, dr. med. 321 28 26

2. ob 8.30   •  9. MEDNARODNI SIMPOZIJ »DIVING AST 2013«  podroben program na spletni strani zbornice

 kraj:  ZREČE, Terme Zreče, konferenčna  št. udeležencev:  ni omejeno dvorana  vsebina:  mednarodni simpozij je  organizator:  IAHD Adriatic, Branko namenjen vsem zdravnikom Ravnak

 kotizacija:  podatek bo objavljen  k. točke:  *** naknadno  prijave, informacije:  Branko Ravnak, T: 00 386 31 342 855, E: branko.ravnak@siol.net

5. ob 19.00   •  GASTRO JOURNAL CLUB: ENDOSKOPSKE INTERVENCIJE V GASTROENTEROLOGIJI – KDAJ, PRI KOM IN S ČIM?

 kraj:  LJUBLJANA, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska  št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** cesta 162, Klub Domus Medica  vsebina:  debatni klub je namenjen  organizator:  Društvo mladih gastroenterologov Slovenije  prijave, informacije:  E: zdravnikom, medicinskim sestram, v sodelovanju s KO za gastroenterologijo, UKC Ljubljana, gastrojournalclub@gmail.com študentom Živa Mrevlje, Samo Plut

7. ob 19.00   •  INTERNA JOURNAL CLUB: DESET NAJPOMEMBNEJŠIH STVARI, ZA KATERE SI RADIOLOG ŽELI, DA BI JIH VEDELI TUDI INTERNISTI

 kraj:  LJUBLJANA, Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska  št. udeležencev:  50  kotizacija:  kotizacije ni  k. točke:  *** cesta 162, Klub Domus Medica  vsebina:  debatni klub je namenjen  organizator:  Društvo mladih internistov Slovenije v sode-  prijave, informacije:  E: zdravnikom, medicinskim sestram, lovanju z Interno kliniko, UKC Ljubljana, Andrej Škoberne, internajournalclub@gmail.com študentom Blaž Mrevlje

74

Revija ISIS - Februar 2013

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement