Page 69

Medicina tudi nepravilnosti, ki so posledica nesorazmerja velikosti zob in čeljusti, obravnave nepravilnosti R II se loti le, če le-ta povzroča psihosocialne težave. Razlogov za pričetek zdravljenja nepravilnosti R III v obdobju zgodnjega menjalnega zobovja je več: cirkummaksilarni šivi in šivi v zgornji čeljustnici še niso zakosteneli, zato je učinkovito širjenje v transverzalni smeri ter protrakcija zgornje čeljustnice. Ob namestitvi aparata za hitro širjenje zgornje čeljustnice tudi ni stranskih učinkov na zobeh (paradontalne prizadetosti, tveganja za resorpcijo korenin, recesij dlesni).

Tudi v primeru nepravilnosti R II se predavatelj posveti analizi transverzalnih širin zgornjega zobnega loka. Pri vrednosti razdalje med prvima stalnima kočnikoma, ki ne presega 30 mm, se odloči za širitev v zgornjem zobnem loku in kasnejšo namestitev delnega nesnemnega aparata na zgornjih sekalcih. Pred tem opravi v primeru lingvalnega nagiba kočnikov in pomanjkanja prostora v IKS širitev spodnjega zobnega loka s Schwarzovo ploščo. Ob omenjenih ukrepih pogosto opaža spontano korekcijo nepravilnosti R II. Sledi retencijsko obdobje, ko pacient nosi snemno ploščo. Ob izrasti vseh stalnih zob je druga faza, ki sledi, bistveno krajša in poteka v času rastnega sunka, ko imamo še možnost vplivati na rast spodnje čeljustnice. Drugi predavatelj dr. Lorenzo Franchi je natančno predstavil protokol zdravljenja pri nepravilnostih R III in odgovoril na vprašanje, kdaj in zakaj smo uspešni pri zdravljenju in kaj so morebitni razlogi neuspeha.

Zdravljenje nepravilnosti R III začne v obdobju zgodnjega menjalnega zobovja z namestitvijo aparata za širjenje zgornje čeljustnice ob sočasnem nošenju protrakcijske maske. Mehanizem, ki se je izkazal kot najbolj učinkovit, je priprava zgornje čeljustnice z izmeničnim širjenjem in konstrikcijo. Omenjeni postopek pri otroku povzroči zmehčanje v področju šivov, kar omogoči uspešen pomik zgornje čeljustnice naprej. Masko mora pacient nositi 16 ur dnevno, vedno do hiperkorekcije v distalni odnos kočnikov, s sagitalno stopnico vsaj 4 mm. Sledi obdobje retencije, ko pacient nosi regulator funkcije po Franklu tip 3 ali posebno obliko retencijske plošče, ki ohranja pridobljeni odnos

v sagitalni smeri. Kljub dejstvu, da je pri nepravilnostih R III težko napovedati izid, se zdravljenja loti tudi pri pacientih, kjer se napoveduje možnost, da z ortodontskim zdravljenjem ne bo uspešen, saj s tem zmanjša obseg nepravilnosti in olajša ortognati kirurški poseg.

Pri nepravilnosti R II je potrebno natančno sledenje CVMfaz, saj če s terapijo začnemo prezgodaj, rezultat zdravljenja v obdobju rasti izzveni. Poleg analize oblike vretenc lahko uporabimo tudi rtg posnetek prsta. V fazi CVM 3 ali CVM 4 dr. Franchi svetuje nošenje funkcionalnih ortodontskih aparatov. Poudarja pa, da je za ustrezno preoblikovanje hrustanca in stabilen rezultat nujen pomik spodnje čeljustnice vsaj 5 mm naprej in zadosti dolgo obdobje retencije (10–14 mesecev). Ob načrtovanju zdravljenja je poleg CVM potrebno upoštevati tudi morfologijo spodnje čeljustnice, mandibularni kot (CoGo-Me) in interbazalni kot. Najbolj ugodno se na zdravljenje odzove pacient z vrednostjo mandibularnega kota, manjšega od 124°, najmanj ugodno pa pacient z mandibularnim kotom, večjim od 128°. Vsa omenjena dejstva je potrebno poznati, saj le tako lahko pri pacientih, ki imajo slabše izhodišče in odzivnost na zdravljenje, preprečimo nezadovoljstvo ob koncu zdravljenja. Z obilico kliničnih napotkov nas je v zadnjem delu seminarja seznanil dr. McNamara, ko je prikazal postopke ob nameščanju aparata za hitro širjenje zgornje čeljustnice. Pred nameščanjem je potrebno natančno očistiti zobe s plovcem, pacient si očisti tudi medzobne prostore, nato zagotovi ustrezno osušitev in jedka sklenino na bukalnih in palatinalnih ploskvah. Za pritrditev aparata uporablja dvokomponentno lepilo, da se izogne ostankom lepila na zobeh ob snetju, pripravi površino akrilata s kondicionerjem. Aparat aktivirajo pacienti doma 28 dni, enkrat na dan za 0,2 mm, do hiperkorekcije. Po snetju aparata sledi obdobje retencije, ki ga zagotovi z izdelavo snemne retencijske plošče. Dvodnevno druženje z izkušenima predavateljema je hitro minilo, nam dalo novih idej ter potrdilo nekatere postopke in odločitve, ki smo jih na podlagi preteklih predavanj, predvsem profesorja Baccettija, uvedli v ordinacijah. E-naslov: elizabeta.zaletel@gmail.com

Evropski izpit iz spolne medicine – uspeh treh slovenskih zdravnikov Irena Rahne Otorepec, Gabrijela Simetinger, Tine Hajdinjak Spolna medicina (SM) je veda, ki se ukvarja z vplivom psihofiziologije, intimnih odnosov, družbenih in kulturoloških dejavnikov, razvojnih učinkov, spolne usmerjenosti in raznolikosti, spolne identitete ter medspolnih razlik na spolno

funkcijo. Poleg tega jo zanimajo spolne izkušnje moških in žensk vseh starosti, tako posamezno kot tudi v kontekstu partnerskih odnosov. Njen cilj je ponovna vzpostavitev ali izboljšanje spolne funkcije, optimizacija spolne izkušnje Revija ISIS - Februar 2013

69

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement