Page 68

Medicina

Seminar o učinkovitosti ortodontskega zdravljenja Elizabeta Zaletel

Predavatelja na dvodnevnem seminarju o učinkovitosti ortodontskega zdravljenja Pathways of the effectiveness when treating the orthodontic patient, ki je potekal na Medicinski fakulteti v Ljubljani 29. in 30. novembra, sta bila James A. McNamara in Lorenzo Franchi. Prvi je profesor na univerzi v Michiganu, Lorenzo Franchi pa deluje na univerzi v Firencah in v Michiganu. Oba predavatelja sta bila v Sloveniji prvič. Dr. James McNamara je svojo pot začel že v letu 1950, zato nam je lahko v uvodu orisal razvoj različnih tehnik in aparatov ter terapij. Mnogi aparati in pristopi so še danes v uporabi, med njimi Schwarzova plošča, regulatorji funkcije po Franklu, transpalatinalni lok, aparat za hitro širjenje zgornje čeljustnice, pendulum in interdisciplinarna obravnava. Med predavanjem je z nami delil spoznanja, do katerih je prišel na podlagi analiz številnih kliničnih primerov.

1. Ob nameščanju nosilcev na zgornji drugi ličnik svetuje bolj mezialni položaj. S tem ukrepom zagotovi ustrezen kontakt med ličnikom in kočnikom. Omenjeno ne velja pri zdravljenju nepravilnosti R III. Pomembno je, da pri nesimetrično oblikovanih vrških ličnikov upoštevamo le obliko bukalnega vrška. V več kot 90 odstotkih za odpravo rotacij in nepravilnosti položaja kočnikov svetuje uporabo transpalatinalnega loka. Lok je izdelan iz jeklene žice in privarjen na obročke, za aktivacijo je zato potrebno obročke sneti. Priporoča aktivacijo le na eni strani, drugo aktivacijo opravi po osmih tednih. Z omenjenim postopkom uredi položaj kočnikov v vseh treh dimenzijah. Položaj kočnikov preveri tako, da v vratni teg vstavi dve primerno dolgi žici in oceni njun potek v vseh treh dimenzijah. 2. Druga posebnost je položaj spodnjih sekalcev; s stališča stabilnosti je priporočljivo, da je potek korenin divergenten

68

Revija ISIS - Februar 2013

v apikalni smeri. Ob tem moramo upoštevati obliko zobnih kron in načrtovati preoblikovanje kontaktnih ploskev.

3. Predavatelj nam je posredoval tudi zaporedje in sestavo žičnih lokov, ki jih navadno uporablja. Le-ti se nekoliko razlikujejo v dimenzijah, ker uporablja sistem Roth .018. Kot začetni lok uporabi pleteni lok .0175” ali .016”x.022” Cu NiTi lok. Za nivelacijo uporablja .016”x.022” Bio Force NiTi lok, retruzijo opravi na loku iz krom-kobaltove zlitine. V zaključnih fazah uporablja TMA loke. Nikoli ne hiti z menjavo lokov, temveč jih pusti, da se dokončno izrazijo. Temu primerno tudi naroča paciente na kontrolne preglede: 3–4 obiski v začetnih fazah nivelacije so na 8–10 tednov, v zaključnih fazah pa na 4–5 tednov. Tudi sicer je predavatelj s primeri pokazal, kako premišljeno spremlja paciente, tudi tiste, ki so le v opazovani skupini. 4. Za dokončno ureditev okluzije uporablja poševne in trikotne elastike, praviloma le eno velikost.

Dr. McNamara je poudaril pomen načrtovanja terapije z upoštevanjem četrte dimenzije, to je časa. Vemo namreč, da določene nepravilnosti, npr. nepravilnost R II, ki jo povzroča preslabo razvita spodnja čeljustnica, najučinkoviteje zdravimo v obdobju rastnega sunka ali takoj po njem. Metoda CVM (cervical vertebral maturation) nam je bila znana že iz literature in predavanj profesorja Baccettija, vendar jo je dr. McNamara predstavil tako ilustrativno (košček sira, kos mila in znana sladica Marshmallow), da si jo je preprosto zapomniti.

V obdobju mlečnega zobovja je izpostavil vlogo pravilnih orofacialnih funkcij, takrat v glavnem otroke le opazuje. Sledi obdobje zgodnjega menjalnega zobovja, kjer prične z zdravljenjem v primeru nepravilnosti R III, odpravljanjem razvad, zdravljenjem križnega, odprtega in globokega griza. V tem obdobju zdravi

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement