Page 62

Medicina posledice rezultatov o NAb so v glavnem odvisne od kliničnega stanja bolnika, ki je na terapiji (in od rezultatov MRI, če so le-ti na voljo), od titra NAb ter od dostopnosti drugih testov, kot je test biološke aktivnosti MxA. Smernice lahko povzamemo v naslednje tri točke. Prvič, tudi pri bolnikih, ki so v dobrem kliničnem stanju, bi lahko določitev titra NAb in/ali biološke aktivnosti MxA vplivala na odločitev o terapiji. O zamenjavi terapije z interferonom-β v neinterferonsko terapijo je potrebno razmišljati predvsem pri vztrajno velikih titrih NAb in/ali pri odsotnosti biološke aktivnosti MxA. Drugič, pri bolnikih s srednjo aktivnostjo bolezni lahko pri NAb-negativnih bolnikih razmišljamo o nadaljevanju terapije z interferonom-β, medtem ko veliki titri NAb in/ali odsotnost biološke aktivnosti MxA predlagajo zamenjavo v neinterferonsko terapijo. Tretjič, pri bolnikih, ki so v slabem kliničnem stanju, je potrebno zamenjati terapijo, neodvisno od titra NAb ali od biološke aktivnosti MxA. Pri zamenjavi terapije pri NAb-pozitivnih bolnikih ni priporočena zamenjava interferona-β-1b z interferonom-β-1a (kljub temu, da je slednji manj imunogen), ali interferona-β-1a z interferonom-β-1b (če se lahko slednjega daje pogosteje in v večjih odmerkih), saj so NAb med pripravki interferona-β navzkrižno reaktivni.

Zaključek Določanje NAb proti interferonu-β je izjemno pomembno pri bolnikih z MS na terapiji z interferonom-β, saj poda informacijo o biološki razpoložljivosti in posledično o terapevtski učinkovitosti zdravila. Pri bolnikih brez NAb ali z majhnim titrom NAb zdravljenje z interferonom-β učinkuje, zato je potrebno vzroke za morebitno slabšanje bolnikovega stanja iskati drugje. Pri bolnikih z velikim titrom NAb pa zdravljenje z interferonom-β ne učinkuje (kljub temu, če je bolezen stabilna), zato je potrebno razmišljati o neinterferonski terapiji, saj je stalno zbadanje z dragim zdravilom in tveganje za pojav stranskih učinkov nesmiselno. Literatura:

1. Tovey MG (ed). Detection and Quantification of Antibodies to Biopharmaceuticals: Practical and Applied Considerations, First Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc; 2011: p. 448.

2. Sominanda A, Rot U, Suoniemi M, Deisenhammer F, Hillert J, FogdellHahn A. Interferon beta preparations for the treatment of multiple sclerosis patients differ in neutralizing antibody seroprevalence and immunogenicity. Mult Scler. 2007; 13: 208–14. 3. Polman CH, Bertolotto A, Deisenhammer F, Giovannoni G, Hartung HP, Hemmer B, Killestein J, McFarland HF, Oger J, Pachner AR, Petkau J, Reder AT, Reingold SC, Schellekens H, Sørensen PS. Recommendations for clinical use of data on neutralising antibodies to interferon-beta therapy in multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2010; 9(7):740-50. 4. Pachner AR, Cadavid D, Wolansky L, Skurnick J. Effect of anti-IFN{beta} antibodies on MRI lesions of MS patients in the BECOME study. Neurology. 2009; 73(18):1485-92.

5. Goodin DS, Hartung HP, O‘Connor P, Filippi M, Arnason B, Comi G, Cook S, Jeffery D, Kappos L, Bogumil T, Knappertz V, Sandbrink R, Beckmann K, White R, Petkau J, Pohl C; BEYOND Study Group. Neutralizing

62

Revija ISIS - Februar 2013

antibodies to interferon beta-1b multiple sclerosis: a clinico-radiographic paradox in the BEYOND trial. Mult Scler. 2012; 18(2):181-95.

6. Rot U, Sominanda A, Fogdell-Hahn A, Hillert J. Impression of clinical worsening fails to predict interferon-beta neutralizing antibody status. J Int Med Res. 2008; 36(6):1418-25. 7. Sørensen PS, Koch-Henriksen N, Bendtzen K. Are ex vivo neutralising antibodies against IFN-β always detrimental to therapeutic efficacy in multiple sclerosis? Mult Scler. 2007; 13: 616–21.

8. Deisenhammer F. Neutralizing antibodies to interferon-beta and other immunological treatments for multiple sclerosis: prevalence and impact on outcomes. CNS Drugs. 2009; 23: 379–96.

9. Sørensen PS, Ross C, Clemmesen KM, Bendtzen K, Frederiksen JL, Jensen K, Kristensen O, Petersen T, Rasmussen S, Ravnborg M, Stenager E, KochHenriksen N; Danish Multiple Sclerosis Study Group. Clinical importance of neutralising antibodies against interferon beta in patients with relapsingremitting multiple sclerosis. Lancet 2003; 362:1184-91.

10. Kappos L, Clanet M, Sandberg-Wollheim M, Radue EW, Hartung HP, Hohlfeld R, Xu J, Bennett D, Sandrock A, Goelz S; European Interferon Beta-1a IM Dose-Comparison Study Investigators. Neutralizing antibodies and efficacy of interferon beta-1a: a 4-year controlled study. Neurology 2005; 65:40-7. 11. Malucchi S, Gilli F, Caldano M, Marnetto F, Valentino P, Granieri L, Sala A, Capobianco M, Bertolotto A. Predictive markers for response to interferon therapy in patients with multiple sclerosis. Neurology. 2008; 70(13 Pt 2):1119-27.

12. Sørensen PS, Deisenhammer F, Duda P, Hohlfeld R, Myhr KM, Palace J, Polman C, Pozzilli C, Ross C; EFNS Task Force on Anti-IFN-beta Antibodies in Multiple Sclerosis. Guidelines on use of anti-IFN-beta antibody measurements in multiple sclerosis: report of an EFNS Task Force on IFNbeta antibodies in multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2005; 12(11):817-27. 13. Rot U. Zdravljenje multiple skleroze z zdravili prvega izbora: neželeni učinki in nevtralizacijska protitelesa proti interferonom beta. Med Razgl. 2011; 50: S 6: 9-12.

14. Deisenhammer F. Neutralizing antibody (NAb) assays in multiple sclerosis patients receiving interferon-β therapy. Mult Scler. 2007; 13: S44-S48. 15. Pachner AR, Dail D, Pak E, Narayan K. The importance of measuring IFNβ bioactivity: monitoring in MS patients and the effect of anti-IFNβ antibodies. J Neuroimmunol. 2005; 166:180–8.

16. Lam R, Farrell R, Aziz T, Gibbs E, Giovannoni G, Grossberg S, Oger J. Validating parameters of a luciferase reporter gene assay to measure neutralizing antibodies to IFNbeta in multiple sclerosis patients. J Immunol Methods. 2008; 336(2):113-8. 17. European Medicines Agency. Beta-interferons and neutralising antibodies (in multiple sclerosis). BWP report to the CHMP. Biologics working party meeting, 11–13 February 2008 [EMEA/CHMP/BWP /580136/2007]. http://www.ema.europa.eu/pdfs/ human/bwp/58013607en.pdf

18. Kawade Y. An analysis of neutralization reaction of interferon by antibody: a proposal on the expression of neutralization titre. J Interferon Res. 1980; 1:61–70.

19. Goodin DS, Frohman EM, Hurwitz B, O‘Connor PW, Oger JJ, Reder AT, Stevens JC. Neutralizing antibodies to interferon beta: assessment of their clinical and radiographic impact: an evidence report: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2007; 68: 977–84.

E-naslov: sanja.stopinsek@mf.uni-lj.si

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement