Page 58

Zanimivo posameznika, ter ugotovila, kaj so njene naloge. Tudi za to se trudim v okviru poslanstva našega društva.

Organ sem prejela od slovenskega darovalca. Poznam človeka, ki je dobil drugo ledvico istega darovalca. Z njim sem bila skupaj v bolnišnici in še vedno sva v stiku. Darovanje je v Sloveniji anonimno. Bolnik ne more izvedeti imena in naslova darovalca, svojci darovalca pa lahko izvejo le, da je bil organ presajen in če je operacija uspela. Osebno se družini darovalca ne morem zahvalit. V Sloveniji smo našli način, s katerim javno izrazimo zahvalo in spoštovanje vsem živim darovalcem organov in družinam mrtvih darovalcev. Vsako leto oktobra poteka v Sloveniji Dan darovanja organov in zdravljenja s presaditvijo. SlovenijaTransplant v sodelovanju z društvom bolnikov s presajenimi organi vsako leto organizira humanitarno športno prireditev z naslovom Tek za življenje in radost, ki se je udeležijo ljudje s presajenimi organi, njihovi svojci in prijatelji, medicinsko osebje in vsi ostali zainteresirani.

Vsako leto na dogodku Srečanje z dedkom Mrazom bogato obdarimo in razveselimo naše najmlajše člane s presajenimi jetri.

Odločitev za podaritev življenja Darovanje organa je največji dar, ki ga je posameznik sprejel za časa življenja. Je pa tudi največji dar, ki ga je posameznik lahko v življenju dal. Menim, da je ta misel dovolj prepričljiva za vsakega človeka, ne glede na to, katere filozofske ali verske opredelitve je. To je podaritev življenja, ko so ostale oblike zdravljenja že izčrpane. Je končno tudi dejanje popolne ozaveščenosti in predstavlja moderno kulturo sobivanja. Darovanje organov je odločitev, o kateri bi se morali ljudje pogovarjati že za časa življenja v družinskem krogu. Vsak človek lahko svojo odločitev o darovanju po smrti za potrebe presaditve pove svojcem ali jo po sedaj veljavnem zakonu pisno izrazi na pooblaščenih mestih in bo zapisana na kartici zdravstvenega zavarovanja. Kasneje jo lahko tudi prekliče. Mnogi ljudje se za umrle svojce zelo bojijo. Nekoč sem slišala, da jih je strah, da jih bo odvzem bolel. Sprašujejo, ali so njihovi dragi resnično že mrtvi, ker jih zdravniki po možganski smrti vzdržujejo na aparatih. Morda je lažje preboleti izgubo svojca, morda je žalovanje manj boleče ob zavedanju, da je bilo ob izgubi enega življenja rešenih ali olajšanih več življenj. Drugo vprašanje pa je, zakaj se ljudje tako bojijo zase po smrti. Sem zdravnica in za to vedno najdem natančne odgovore, kakršna je tudi medicinska stroka. V Sloveniji se ne bojim zlorab. Darovanje in presajanje organov je medicinski postopek, ki je zavarovan z več zakoni, akti in pravilniki. Leta 1998 je bila v Sloveniji sprejeta nacionalna transplantacijska mreža, leta 2000 pa je bil sprejet zakon o presajanju organov in tkiv. Leta 2002 je bil ustanovljen zavod Slovenija-Transplant (Zavod RS za presaditev organov in tkiv), 58

Revija ISIS - Februar 2013

ki je krovna organizacija v izvajanju transplantacijske dejavnosti. Njene naloge so koordinacija aktivnosti in transparentnosti na področju darovanja in presajanja organov ter skrb, da imajo pri tem vsi državljani enake pravice in možnosti. Država bi morala posvečati več pozornosti bolnikom po transplantaciji. Poseg je izredno drag in državo bi moralo bolj zanimati, kaj se s temi ljudmi dogaja po operaciji. Torej bi se morala bolj transparentno obnašati do humanitarnih društev in imeti več posluha za prostovoljno delo. Trenutno so polni besed, ampak skromni v dejanjih.

Moderna kultura sobivanja Osebno menim, da si je potrebno v življenju postaviti prioritete. Delo za društvo mi resnično koristi in me bogati, saj mi je spoznavanje novih ljudi, zdravnikov in ostalih vpletenih v to dejavnost, v veselje. Društvo vodim kot moderno nevladno organizacijo, primerljivo s sorodnimi iz ostale Evrope. S svojimi sodelavci sem razvila ustrezne pogoje za delovanje, učinkovit instrumentarij, odlične medsebojne odnose in pozitivno klimo med člani. Moj življenjski moto je »Nasmehni se življenju!«. Tekoče dogajanje v društvu je prikazano na naši spletni strani www.transplant.si. E-naslov: anastazija.b@siol.net

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement