Page 49

Obletnica jezikovno in strokovno razume, in to celo zdravnik! Nemško besedilo je dandanes pravzaprav bolj razumljivo.

ne že glasni up vsakega posameznika, če ne kar celotne družbe.

Sklep

1. Prelog Matija: Makrobiotika ali nauki, po katerih se more človeško življenje zdravo ohraniti in podolgšati. Maribor, 1864. 2. Hufeland Christoph Wilhelm: Makrobiotik oder die Kunst das menschliche Leben zuverlangern. 8. Auflage, Berlin 1860. 3. Baš Franjo: Prelog Matija. Slov. biografski leksikon, knjiga II, str. 487. 4. Pertl Eman: Dr. Matija Prelog in njegov prevod Hufelandove makrobiotike. V: Poslanstvo slovenskega zdravnika. Ljubljana: Slovenska matica, 1965.

Z mislijo, kako bi si podaljšal življenje, se je človek ukvarjal od davnine. O tem govorita Hufeland in Prelog, z istim vprašanjem se ukvarjajo današnje generacije, piše dnevno časopisje, v prihodnost zagledani posamezniki pa se sprašujejo, kakšno starost bo dočakal človek prihodnosti. Proces staranja in ohranjanje mladega duha je leta 1889 obravnaval tudi dr. Josip Vošnjak v delu »Dolgost človeškega življenja« (Ljubljanski zvon), za njim pa leta 1893 Jurij Simončič v delu »Kako postanemo stari? Vodilo, po katerem se doseže najvišja starost.« Knjigo je podnaslovil z »Neobhodno potrebna knjiga in svetovalec za vsakega, kdor želi biti in ostati zdrav.« Zapisano nam potrjuje, da je človek, še posebej zdravnik, od nekdaj težil k čim bolj zdravemu načinu življenja, ki bi tudi najbolj povečal kakovost življenja in podaljšal njegovo dolžino. Oboje je in ostaja vsaj tih, če

Literatura:

E-naslov: zvonka.slavec@gmail.com

Revija ISIS - Februar 2013

49

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement