Page 29

iz zgodovine medicine Zlata legenda

so se v 15. stoletju pojavile v mnogih jezikih. Predstavitev najvažnejših svetniških zavetnikov pred boleznimi, v mnogih primerih jih ljudje še danes častijo, je mogoča le z umetniškega vidika doživljanja. Ti liki so bili navzoči že v ljudski umetnosti, pod rokami anonimnih in znanih umetnikov so se spremenili v najrazličnejše slike in kipe, shranjene večinoma po evropskih katedralah. Zaradi tega je delo Jakoba da Voragina, ki daje ključ za razumevanje mojstrovin umetnosti 13. stoletja, referenčno ne glede na zgodovinske ali verske pomisleke.

Razlog za izbiro svetnika kot pomočnika v posebni bolezni navadno najdemo v čudežu, ki se je zgodil v njegovem življenju, v kakšni podrobnosti njegovega mučeništva ali celo v sami glasovni asociaciji njegovega imena z imenom bolezenskega stanja. Te asociacije imen, tako običajne med ljudstvom, gotovo ne moremo najti Fra Angelico: Sv. Kozma im Damijan v nejasno pisanih, komaj dosegljivih litur– prikazana je transplantacija noge (l. gičnih rokopisih. Šele v 13. stoletju jih je 1438, vir: google pictures). genovski nadškof Jakopo da Voragine (1230–1290) prvič vpletel v svojo knjigo Legenda aurea – Zlata legenda, najpopularnejšo knjigo srednjega veka, ki je imela velik vpliv na upodabljajočo umetnost. Večino srednjeveških vitražev in skulptur je namreč mogoče razumeti le Jacopo da Voragine je v uvodu pri posameznih legendah najprej kot ilustracije te knjige. To je edini reprezentativni vir za življenposkrbel za individualizacijo in krajevno obarvanost. Portretiranje jepise večine svetnikov, ker noben drug ni tako odločilno vplival svetnikov ni bilo shematsko; domišljija in umetnost sta tekmovali na umetniško prikazovanje ljudske čustvenosti, upodabljanje svetv upodabljanju in razločevanju individualnosti svetnika. Zgodonikov v kiparstvu in na barvnem steklu. Njene ilustrirane izdaje vinsko ozadje je podpiralo ustvarjanje teh nians. Po 4. stoletju, ko

Svetniki – zavetniki v medicini

Valentin Metzinger: Sv. Lucija; olje/platno na lesonitni plošči, 169,5 x 109,5 cm; Narodna galerija, inv. št. NG S 1653. © Narodna galerija, Ljubljana (foto: Bojan Salaj). Sv. Lucija je zavetnica slepih in mnogih poklicev ter priprošnjica proti očesnim boleznim. Goduje 13. decembra.

Valentin Metzinger: Sv. Valentin; olje/olje na platno, 232 x 118 cm. Podružnična cerkev sv. Roka v Sevnici; Narodna galerija, 1734. © Narodna galerija, Ljubljana (foto: Bojan Salaj). Pomen sv. Valentina izvira je latinske besede valens, kar pomeni zdrav, krepak; zato je priprošnjik zoper telesne slabosti in kužna obolenja. Ker pa je ozdravil božjastnega otroka, se mu priporočajo tudi pred epilepsijo. Velja tudi za priprošnjika čebelarjev in mladostnikov. Revija ISIS - Februar 2013

29

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement