Page 28

iz zgodovine medicine določenih svetnikov. Edini pristni zgodovinljudstvih in jim razširjali obzorje daleč preko ski dokumenti iz prvih stoletij so v redkih ozkega okvira vsakdanjega življenja. Kmalu so se ljudje začeli obračati k določenim uradnih zapisih Justiniana in Cipriana. Obravnavana so podrobna poročila sodobsvetnikom po pomoč proti določenim bonikov mučencev (npr. pismo kongregacije iz leznim, kar je imelo za posledico »specialiSmirne o smrti sv. Polikarpa ter pismo, ki sta zacijo« svetnikov. Posebne bolezni so dobile ga poslali kongregaciji iz Lyona in Dunaja posebnega svetniškega zavetnika. krščanskim skupnostim Male Azije o žrtvah Da lažje razumemo pomen svetniškega preganjanj Marka Avrelija) ter različne verzavetnika v življenju tistega časa, se spomzije izvirnih kratkih besedil. Tem so v 5. in nimo, da je vsak kristjan dobil pri krstu ime 6. stol. dodali čudežne pripovedi. Pogosto je posebnega svetnika. Ta je postal njegov v neki legendi možno zgodovinsko dokazati zavetnik, varuh in zgled; tako je bila izbira Jakopo da Voragine: Legenda aurea, svetnikovo ime, ugotoviti njegovo kanoniimena vredna resnega premisleka. Ko je poizvirnik je nastal v 13. stoletju (vir: zacijo in datum njegovega praznika, ni pa zneje mladenič izbral poklic, da bi zaslužil za google pictures). mogoče spoznati podrobnosti iz njegovega vsakdanji kruh, si je ponovno izbral varstvo življenja. Pred 13. stoletjem so bile vse te zavetnika. Mesto, kjer je živel, je tudi imelo legende zbrane le v liturgičnih rokopisih in svetniškega pokrovitelja; njegov prapor so nosili ob različnih priso se komaj kaj razlikovale od onih iz 5. in 6. stoletja. ložnostih po ulicah v slovesnih procesijah. Tako so ubogo, tanko

28

V 13. stoletju so bolniki zatočišče pred boleznimi iskali v knjigi legend. Besedilo in ilustracije ljudem niso samo približali življenja svetnikov, poučili so jih tudi o tujih deželah, oceanih in

nit človeškega življenja, ki je bila ogrožena na vseh koncih, previdno predajali od enega do drugega svetnika. Če je kdaj grozilo, da se nit pretrga, so prosili svetnika, da naredi čudež.

Valentin Metzinger: Marija zdravje bolnikov; olje/platno, 250 x 131 cm; Železniki, podružnična cerkev sv. Frančiška Ksaverija. © Narodna galerija, Ljubljana (foto: Bojan Salaj).

Valentin Metzinger: Sv. Kozma in sv. Damijan; olje/platno, 196 x 130,5 cm; Padež, podružnična cerkev sv. Jakoba. © Narodna galerija, Ljubljana (foto: Bojan Salaj). Sveti Kozma in Damijan sta zavetnika medicinskih fakultet, zdravnikov in lekarnarjev in tudi drugih z zdravstvom povezanih poklicev. Ščitita tudi Firence. Godujeta 26. septembra.

Revija ISIS - Februar 2013

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement