Page 101

Zdr avniki v prostem času poslavljamo od leta 2012, se zavedamo svojega poslanstva, da s svojimi likovnimi deli opremljamo bolniške prostore Kliničnega centra z namero, da tja prenesemo barvitost, živost, optimizem in radoživost.« Ob iztekajočem se starem letu se je podpredsednica KUD-a prof. Bojana Boh od zbranih poslovila z izjemnimi mislimi, ki jih je o prijateljstvu zapisal poet slovenskih poetov, akad. Tone Pavček:

Pastelna slika absolventa medicine Igorja Šivca.

Prijateljstvo se prijateljev dotika od mezinčka na nogi, do besede z jezika. Zato boža in brani in nikoli ne pika. S prsti počeše lase nežneje od glavnika. Pravo prijateljstvo gore premika. Ne more biti vprašaj, je le klicaj ali pika. Prijateljstvo se rodi, se smeji in mežika kot čudežno sonce izpod dežnika. Prijateljstvo je zato najlepša oblika sveta, ker jo naslika srce in se dotika - vsega!

Zbrane je praznično nagovorila vodja tehniških služb UKCL inž. Maja Mazej. udeleženci. Brez takšnega odnosa si ne moremo predstavljati kakovostnega napredovanja pri ustvarjanju in ohranjanju ravnotežja med lastnim doživljanjem in posredovanjem tega drugim. Pritrditi je potrebno razmišljanju kaj pomenijo takšna druženja za vsakega od nas, ki ni samo preizkušnja in vpogled v osebno slikarsko rast, ampak odnos do iskreno kritične, poštene izpovedi, ki edina lahko omogoča drugim individualno izkušnjo, razmišljanje in prehajanje iz ene predstavne scene v drugo.

Pa končajmo ta zapis duhovito, ker je čas manj nasmejan:

Naj vam novo leto prinese čim več prašičkov in čim manj hudičkov in naj se trinajstice v 2013 le redko prelevijo v to za slovenski prostor nesrečno število! Foto: Tea Šulek

E-naslov: Ksenija.slavec@gmail.com

Namen decembrske razstave je v tem, da se avtorji predstavijo z delom, ki ga ocenjujejo pri sebi kot posebnega. In iz tega vidika lahko vidimo raznolikost v motiviki in tehniki. Tokrat gre za individualne predstavitve, ki bodo krasile prostore Osrednje in Male galerije Kliničnega centra do februarja prihodnje leto.

Tako naša Likovna skupina uresničuje poslanstvo, da posreduje in deli svojo likovno izkustvo predvsem z ljudmi, ki prihajajo v te prostore največkrat s tesnobo. In ko se s pričujočo razstavo Revija ISIS - Februar 2013

101

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement