Page 58

Obletnica

Zbornik ob 20. obletnici delovanja Miroslava Milačića v Sloveniji Ljubo Marion

Leto 2010 je pomenilo za slovensko ortodontijo in njeno strokovno in znanstveno udejstvovanje pomemben vrh in nekakšno prelomnico, saj smo vse od leta 1991, ko naj bi se to prvič zgodilo, gojili tiho željo ponovno organizirati na domačih tleh srečanje evropskih ortodontov, kar se je uresničilo s 86. kongresom Evropskega združenja ortodontov v Portorožu. Po letu 2010 smo začutili potrebo izliti naše delo in naša prizadevanja pri podiplomskem izobraževanju bodočih specialistov v nekakšen večji in vseobsegajoč zaključek. Ker je čas od leta 1992 do 2012 objemal tudi dvajsetletno obdobje, ko je v Sloveniji deloval Miroslav Milačić, smo se odločili, da mu v priznanje pripravimo svečano proslavo pod pokroviteljstvom Zdravniške zbornice Slovenije in njene predsednice prim. Gordane Kalan Živčec ter ob tej svečanosti izdamo Zbornik. Zbornik sta pripravila in izdala Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo MF in Zavod Orthos. Urednica zbornika je prof. dr. Maja Ovsenik, tehnični urednik je g. Jura Štok (Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo), recenzenti pa prof. Farčnik, prof. Marion, prof. Ihanova, doc. Pavličeva in prof. Štefanac Papić z Univerze v Zagrebu. Zbornik, ki obsega 320 strani, prinaša pregled dvajsetletnega delovanja tako Miroslava Milačića kot vseh njegovih strokovnih sodelavcev iz tujine in Slovenije. Poleg uvodnika urednice prof. Ovsenikove in pokroviteljice srečanja, predsednice Zdravniške zbornice, sestavljajo Zbornik trije deli.

V prvem delu so zbrani prispevki njegovih najožjih strokovnih sodelavcev in prijateljev, v drugem delu so zbrani strokovni in znanstvenoraziskovalni prispevki učiteljev in asistentov MF UL, ki so nastali kot plod interdisciplinarnega sodelovanja v okviru strokovnih konzilijev v stomatologiji: prof. dr. Nataše Hren Ihan, doc. dr. Alenke Pavlič, doc. Igorja Kopača, asist. dr. Ecija Severja, doc. dr. Ksenje Rener, asist. dr. Čedomirja Oblaka, ter znanstvenoraziskovalni prispevki s področja čeljustne in zobne ortopedije asist. dr. Primožičeve in asist. Bojane Krneta. V tretjem delu pa so zbrani prispevki njegovih učencev, ki jih je v 20 letih svojega podiplomskega izobraževanja strokovno vodil po korakih odlične ortodontske obravnave v skladu z zahtevami evropskega odbora za ortodontijo (mag. 58

Revija ISIS - November 2012

Anita Fekonja, Gabrijela Vremec, Sanda Lah Kravanja, Daniela Kramberger, Martina Zore Albreht, Katja Arko Kampuš, Alenka Krišelj, Uroš Mezeg, Elizabeta Zaletel, Anja Toth, Boštjan Lavriša, Aleksander Sapač, asist. Jure Volk, Martina Mikac Cankar, Mojca Lajh). Primeri čeljustnoortopedske obravnave pacientov v vseh starostnih obdobjih in različnih stopenj težavnosti so predstavljeni z obsežno čeljustnoortopedsko diagnostiko, z načrtom zdravljenja ter ovrednotenjem uspešnosti zdravljenja s kazalcem kakovosti po EF-indeksu in s kazalci kakovosti po projektu kakovosti EuroQual (Isis, Farčnik in sod. 2012). Najzahtevnejši primeri interdisciplinarne oskrbe pacientov, predstavljeni med zadnjimi v zborniku, so primeri s prirojenimi skeletnimi funkcionalnimi in estetskimi nepravilnostmi čeljustnic in obraza. Te je mogoče uspešno obravnavati le s kombiniranim ortodontsko-kirurškim pristopom. Prof. Ihanova in doc. Kansky, specialista oralne in maksilofacialne kirurgije, ortodontsko pripravljene paciente oskrbita s kirurškim posegom na čeljustnicah.

S ponosom smo lahko v Zbornik vključili prispevke vodilnih ortodontov iz tujine: dr. Weilanda (Gradec, Avstrija), dr. Turpina (Seattle, ZDA) in dr. Kokicha, ter pisma strokovnih sodelavcev iz bivših jugoslovanskih republik: dr. Filipovičeva (Sarajevo), dr. Štefančeva (Zagreb) in strokovnih sodelavcev iz Slovenije (dr. Hermani, dr. Rejc Novak, dr. Čigon, dr. Vidoševič). Med prispevki je posebno vredno omeniti pismo, ki ga je iz ZDA poslal Miroslavu Milačiću ugledni avtor tehnike ravnega loka (straight wire appliance), njegov učitelj in vzornik dr. Andrews in mu zapisal misel: »Tehnika ravnega loka« je kot penicilin – ne pomaga tistim, ki ne poznajo njegovega delovanja!

Zgodovinski oris delovanja Miroslava Milačića v obdobju od leta 1992 do 2002, od prvega do zadnjega tečaja tehnike ravnega loka, je prof. Farčnik spremljal z anketami. Analize anket opisujejo razcvet tehnike ravnega loka v Sloveniji. Obdobje po desetih letih tehnike ravnega loka pomeni že uveljavljeno Farčnik-Milačićevo šolo čeljustnoortopedske obravnave v Sloveniji, ki je bila sprva močno povezana z delovanjem Slovenskega ortodontskega društva, kasneje pa je bila pod okriljem Centra in Katedre za čeljustno in zobno ortopedijo MF UL pod vodstvom predstojnice prof. Ovsenikove. Priporočljivo je branje prispevka Miroslava Milačića o njegovem pogledu na slovensko ortodontijo. Zaključil ga je z mislijo kitajskih mislecev: »Kadar kuješ svojo srečo, ne tolči drugih po prstih.«

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 11 | 1. november 2012  

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 11 | 1. november 2012

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 11 | 1. november 2012  

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 11 | 1. november 2012

Advertisement